ACTA AGRONOMICA TOMUS 14. (A MTA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1965)

1965 / 1-2. sz.

ACTA AGRONOMICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI Főszerkesztő : RAJKI SÁNDOR Szerkesztő : PÁL GYULA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 2 1. Az Acta Agronomica idegen nyelven közöl értekezéseket az agrártudomány tárgy­köréből főképpen angolul, de orosz, francia és német nyelven is. Az Acta Agronomica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Agronomica Martonvásár, Postafiók 19. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Agronomica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla: 43-790-057-181) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Agronomica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der Agrar­wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Agronomica erscheinen in Heften wechselnden Unifanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Agronomica Martonvásár, Postafiók 19, An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: 110 forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs­Außenhandels-Unternehmen »Kultúra« (Budapest I., Fő utca 32. Bankkonto Nr. 43-790-057­181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék