ACTA AGRONOMICA TOMUS 29. (A MTA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1980)

1980 / 1-2. sz.

ACTA AGRONOMICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI A szerkesztő bizottság elnöke : RAJ KI SÁNDOR Szerkesztő : PÁL GYULA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY UTCA 21. Az Acta Agronomica angol nyelven közöl értekezéseket az agrártudomány tárgy­köréből, főképpen a mezőgazdasági alapkutatások területéről. Az Acta Agronomica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Agronomica 2462 Martonvásár, Postafiók 19. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld szántára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest, Pf. 24. Bankszámla 215-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra" Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, Р. O. B. 149. Bankszámla: 218-10-990) vagy annak külföldi képvisele­teinél. The Acta Agronomica publishes papers in English on agronomical subjects, mostly on basic research. The Acta Agronomica appears in one volume (four issues) a year. Manuscripts should be addressed to: Acta Agronomica H-2462 Martonvásár, Postafiók 19. Subscription: $ 36.00 a volume. Orders may be placed with "Kultúra" Foreign Trading Company (H-1389 Budapest 62, P. O. B. 149, Bank Account No. 218-10-990) or its representatives abroad.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék