ACTA HISTORICA - A MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA TOM. 25 (1979)

25. kötet / 1-2. sz.

ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE REVUE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE HONGRIE ЖУРНАЛ ВЕНГЕРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК JOURNAL OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ZEITSCHRIFT DER UNGAR I S CHEN AK AD EM IE DER WISSENSCHAFTEN ADRESSE DE LA RÉDACTION: 1014 BUDAPEST I., ÖR1 U. 51-53. Membres du Comité de la Rédaction: ZS. P. PACH (rédacteur en chef), É. H. BALÁZS, I. T. BEREND, I. DIÓSZEGI, L. ELEKES, GY. EMBER, T. HAJDÚ, J. JEMNITZ, E. MÁLYUSZ, F. MUCSI (rédacteur), E. NIEDERHAUSER, M. ORMOS, E. PAMLÉNYI, J. PERÉNYI, E. PÖLÖSKEI, GY. TOKODY, E. S. VINCZE, L. ZSICMOND, Secrétaire de la Rédaction: A. PÓK, Assistante de la Rédaction: K. PERLUSZ Az Acta Historien, az MTA történettudományi folyóirata, francia, orosz, angol és német nyelven közöl értekezéseket a történettudomány köréből. Az Acta Historien változó terjedelmű füzetekben jelenik meg: négy füzet alkot egy kb. 25 — 30 íves, évente megjelenő kötetet. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó"-nál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 215-11448), a külföld számára pedig a „Kultúra" Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, Р. O. B. 149. Bankszámla: 218-10990) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Les Acta Historica paraissent en français, russe, anglais et allemand et publient des travaux du domaine des sciences historiques. Les Acta Historien sont publiés sous forme de fascicules qui forment un volume à 400 — 500 pages par an. Le prix de l'abonnement: $ 36.00 par volume. Ou peut s'abonner à l'Entreprise du Commerce Extérieur « Kultúra » (1389 Budapest 62, РОВ. 149) ou chez représentants à l'étranger.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék