A Jövő 1906 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1906-01-01 / 1. szám

I. évfolyam. 1906. január hó. í. szám. AIM Beköszöntő. Minden igazság térfoglalásánál, minden átalakulás lefolyásánál kell, liogy a természet rendje: a fejlődés szüksége érvényesüljön. A fejlődés szüksége pedig megkívánja, hogy a proletáriátus nagy tömege behatóan foglalkozzék a szociálizmus keblében fölszinre toluló jelentős eszmékkel és kérdésekkel. A fejlődés újabb forduló­pontjára jutott magyar szociáldemokráciánál ez most égetően szük­ségessé vált. Ki kell szélesítenünk a szociálista tudás, a komoly akarat, az osztályharc életképességének útját. Erre egy politikai napilap nem elégséges s nem alkalmas. Külföldi jelentősebb testvérpártjaink minbegyikének rendelkezésére állanak tudományos folyóiratok. Nálunk nincs. Pedig mélyen járó, intenzív mozgalom, öntudatos osztály harc csak a szociálista tudomány alapos ismeretéből fakadhat. E mélyen érzett szükségesség indított bennünket arra, hogy jelen kísérletünkkel egy tudományos folyóiratot adjunk a magyar prole­táriátus kezébe. Minden egyes betii, mely felvilágosítja a munkásság szemét az előtte homályosnak látszó eszmékről, minden egyes mondat, mely megismerteti a szociálizmus keblében felmerült kérdésekkel, minden egyes szó, mely tisztázza előtte a világfejlődés, a társadalmi átalakulás útját és bepillantást enged neki a történelmi osztályok lélektanába, — fegyver a proletáriátus osztályharcában. SZOCIALISTA FOLYÓIRAT.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék