Rómer Flóris (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 4. KÖTET (1870)

TÁRGYMUTATÓ AZ ARCHAEOLOGIAI ERTESITÔ iv-dik kötetéhez. Lap. Abbazia . . 153 Aegyptomi kőkorszak . . . . 154 Agyag-kúpok 15 Agyag-müvek Szílialmon ... 3G Agyagmfivek elnevezése. . . . 181 Ágyúk és puskák 1G4 Alcsútbi régiségek 254, 28G, 289. . 389 Arcbaoologiai kirándulás, bécsi . . 238 „ „ nógrádi . 252 „ levelek 15, 32. 1. Tartalom. Árok, (barter) 78,322 Árpáson római intaglio .... 1G4 n érmek 235 Ásatások Szibalmon .... 36, 75 Itánostori régiségek 174 Macs ( satások) Folytatás ... 2 „ templom 85 Barlangok Sz.-Iványon ... 1G0 Heregmegyei fatemplom^k . . . 241 Hrona csákány . . . . 231, 305 . korona (?) . . . 197, 249, 30/ Hronz tárgyak щщ Erzsébet falvárói . 12 „ Gyapolyon (Biliar) . 195 „ liptói tiík, kard . 17 113 „ Nagy-Váradou , csá­kány 42 1. Sírokon .... 288 Hrona nyakvért 19G n »V 81 „ szobor, római .... 240 Budai várban őrzött régiségek 1573 ban 179 C'astua régi város 59 91 Cisternák Olaszhonban .... 95 Corvin-Codex Kalocsán ? . 22 'r, másolat .... 74 . Mátyás kardja és buzogánya 81 Csontok őe Magyaradon. 1. 99 209, 163 230, Czimbalom nemcsak magyar Czimertani munka. . . 205 Czölöpépitmény, dák(?) . Diósgyőri vár .... Dobozi lelet, I. Eperjesi templom Építészet, keresztény. Építészeti furcsaság Pesten Erdélyi yégészeti bizottság Erdödi vár .... Eromlolet Veszprémben . „ llybbén . . . Érmek, barbarok . „ byzanti . . '. „ emlékérmek 71 . 72 , ( 233, 259, 257 265 Érmek, Frisacbiák . „ görögök, ZsámbéUon „ magyarok . . . „ Bori (Nyitra m.). „ Esztergomban, hamisak „ értéke „ lelet, Tbászári, 258, bybboi Érmek, rómaiak : ,, monograpbiák FAB1VS MAXI MVS ....... B Iváncson (Abauj) m Naszvadon n Szabad-Bottyán , Szombathelyen Érmen, Olaszországon, magyar czi mer - . Érmészeti adalékok, 70. 77, 103, 133, 190, 229, 256, 323. Erzsébotfalvi (Hainmorsdorfi) lelet. Eziistlolet (galgóczi) Falképek, Zsigrán 1 * Lap. 43 261 21 148 210 147 20 45 211 91 322 324 175 306 163 134 42 104 129 207 272 103 190 104 101 G7 238 12 165 146

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék