Henszlmann Imre - Geduly Ferenc (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 8. KÖTET (1874)

1874 / 1. füzet

ARCH/EOLOCIAI ÉRTESÍTŐ. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ARCH AEO LOGIAI BIZOTTSÁGÁN А К KÖZLÖNYE. SZERKESZTI D R' HENSZLM ANN IMRE VEZÉRLETE ALATT GEDULY FKRENCZ. YTIT. KÖTET. I Számos fametszvénynyol.) BUDAPEST, AIGNER LAJOS В I Z О M Â N Y A. 1 S 7 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék