Pulszky Károly (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 14. KÖTET (1880)

1880 / 1. füzet

ftc ARC HSEO LOG IAI ÉRTESÍTŐ. A M.T. AKAD. ARCHEOLÓGIAI BIZOTTSÁGÁNAK ÉS AZ ORSZ. EMBERT. S RÉGÉSZETI TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE. SZERKESZTI PULSZKY KÁROLY. XIV. KÖTET. 1880. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1881. ./ L É )

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék