Pulszky Károly (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 3. KÖTET (1883)

ffß ni. KÖTET. UJ FOLYAM. MDCCCLXXXIII.ÉV. ARCHLEOLOGI AI ÉRTESÍTŐ. A M T. AKAD. ARGII/EOLOGIAI RIZOTTSAGANAK ES AZ ORSZ. EMB. S RÉG. TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE SZERKESZTI PULSZKY KÁROLY. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, BUDAPEST. KL< A N KL1N-T ÁRSULAT KÖNYVNYOM D ÁJ A. 1 A8 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék