Hampel József (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 8. KÖTET (1888)

1888 / 1. füzet

f \'-.г* :.ЛЛ- >• i у v í«ií 'i. : , ItO W /// AR С HZE О LOG I AI ÉRTESÍTŐ. A M. TUD. AKADÉMIA ARCH. BIZOTTSÁGÁN AK ÉS AZ ORSZ. RÉGÉSZETI S EMB. TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE SZRRKHSZTI HAMPEL JÓZSEF. UJ FOLYAM. VIII. KÖTET. 59 KÉPES TÁBLÁVAL ÉS 178 ÁBRÁVAL. RÓMAI IMPERATOR MELLKÉPE BRONZBÓL A POZSONYI KV. LYCEUM MUZRUMABAN; TERM. NAGYSAG. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1888.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék