Hampel József (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 11. KÖTET (1891)

1891 / 1. füzet

У И : : "il/ /7 ARCHEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ. A M. TUD. AKADÉMIA ARCH. BIZOTTSÁGÁNAK s AZ ORSZ. RÉGÉSZETI S EMB. TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE SZERKESZTI HAMPEL JÓZSEF. UJ FOLYAM. XI. KÖTET. KÉT KÉPES MELLÉKLETTEL, HARMINCZHÁROM KÉPES TÁBLÁVAL ÉS SZÁZKILENCZVEN ÁBRÁVAL. A SELMECZBANYAÏ ÖTVÖSÖK PKCSLÍTJE. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1891. ,V,avo*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék