Hampel József (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 15. KÖTET (1895)

1895 / 1. füzet

ARC HZE О LO GI AI ÉRTESÍTŐ. A M. TUD. AKADÉMIA ARCH. BIZOTTSÁGÁNAK ÈS AZ ORSZ. RÉGÉSZETI S EMB. TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE SZERKESZTI HAMPEL JÓZSEF. UJ FOLYAM, XV. KÖTET. NEGYVENÖT KÉPES TÁBLÁVAL ÉS HÁRO.MSZÁZNYOLCZ ÁBRÁVAL. PAPPUSFEJ BOROSTYÁNKŐBŐL A SOPRONYI MUZEUMBAN. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1895.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék