Hampel József (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 16. KÖTET (1896)

1896 / 1. füzet

l/l f/M'J* /ь f t.U A, VIT' D KÁR Tiíiianumí ko'iyvíur 4 F * -í^éi! \гжг U wz m ARCHAÁOLOGIAI ÉRTESÍTŐ. A M. TUD. AKADÉMIA ARCH. BIZOTTSÁGÁNAK ÊS AZ ORSZ. RÉGÉSZETI S EMB. TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE SZERKESZTI HAMPEL JÓZSEF, UJ FOLYAM. XVI, KÖTET. HUSZONHAT KÉPES TÁBLÁVAL ES KETSZAZHUSZONHET AHRAVAL vSaMAvV) О DOMBORMŰVES DISZI'TMÉNY XVII. SZAZADI KIRALYFOLDI EZÜSTKANCSÓRÓL A N. MUZEUMBAN BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1896.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék