Hampel József (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 17. KÖTET (1897)

1897 / 1. füzet

y ^ шу/Ж r 5 T .' ! ^ fbyj S::: - - • ­4 Wtm­AR С HXE О LO G I Ál ÉRTESÍTŐ. A M. TUD. AKADÉMIA ARCH. BIZOTTSÁGÁNAK ÍÜS AZ ORSZ. RÉGÉSZETI S EMB. TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE SZERKESZTI HAMPER JÓXSEE UJ FOLYAM. XVII. KÖTET. HARMINCZHÉT KÉPES TÁBLÁVAL, KÉTSZÁZ AURÁVAL ÉS KÉT KÉPES MELLÉKLETTEL. В UDARES'J . KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1897.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék