Hampel József (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 24. KÖTET (1904)

1904 / 1. füzet

A R С H JE О L О G I AI ÉRTESÍTŐ. A M. TUD. AKADÉMIA ARCH. BIZOTTSÁGÁNAK ÉS AZ ORSZ. RÉGÉSZETI S EMB. TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE. SZERKESZTI HAM PEL JÓZSEF. UJ FOLYAM. XXIV. KÖTET. HUSZONHÁROM KÉPES TÁBLÁVAL ÉS KILENCZSZÁZNÉGY ÁBRÁVAL. RÓMAI AGYAGEDÉNY SZILAS-BALHASROL. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1904.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék