Hampel József (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 25. KÖTET (1905)

1905 / 1. füzet

Г E S I A M. TUD. AKADÉMIA ARCH. BIZOTTSÁGÁNAK És AZ ORSZ. RÉGÉSZETI S EMB. TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE. SZERKESZTI HAMPEL JÓZSEF. UJ FOLYAM. XXV. KÖTET. HÉT KÉPMELLÉKLETTEL, HÉT KÉPES TÁBLÁVAL ÉS NÉGYSZÁZÖTVENHAT ÁBRÁVAL. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék