Hampel József (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 27. KÖTET (1907)

1907 / 1. füzet

I - • — II f ОСП :'П !Г": <• /VIAГ < и ту л Г ' »Ü«l! i^fîwns Vi'.' . . ' ——--— ~ • ARCH^OLOGIAI ÉRTESÍTŐ. A M. TUD. AKADÉMIA ARCH. BIZOTTSÁGÁNAK És AZ ORSZ. RÉGÉSZETI S EMB. TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE. SZERKESZTI HAMPEL JÓZSEF UJ FOLYAM. XXVir. KÖTET. IIARMINCZKÉT KÉPMELLÉKLETTEL, TIZENEGY TÁBLÁVAL ÉS SZÁZKILENCZVEN HÁROM ÁBRÁVAL. л BUDAPEST. KIADJA A MAGYAK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék