Hampel József (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 28. KÖTET (1908)

1908 / 1. füzet

- t 7 ЛЧ' D KÂï? И xWsÂ* -I''! «) il W ххт W ARCHEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ. A M. TUD. AKADÉMIA ARCH. BIZOTTSÁGÁNAK És AZ ORSZ. RÉGÉSZETI S EMB. TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE. SZERKESZTI HAMPEL JÓZSEF. UJ FOLYAM. XXVIIR. KÖTET. KÉT KÉPMELLÉKLETTEL, NEGYVENEGY TÁBLÁVAL ÉS HÁROMSZÁZHUSZONEGY ÁBRÁVAL. SODRONYZOMANCZOS DISZ EGY BRASSAI KEHELY KUPP.ÁjAN. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1908.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék