Hekler Antal (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 48. KÖTET (1935)

V ARCH/EOLOGIAI ÉRTESÍTŐ / r A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ARCHiEOLOGIAI BIZOTTSÁGÁNAK ÉS AZ ORSZÁGOS MAGYAR RÉGÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TÁRSULATNAK KÖZLÖNYE SZERKESZTI HEKLER ANTAL ŰJ FOLYAM 1935 XLVIII. KÖTET KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BUDAPEST, 1936 7 [ "ICICíi Viü ;:T _ S7'r.S r/'. FOLYÓ1RA Г ил

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék