ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 82. ÉVFOLYAM (1955)

1955 / 1. füzet - TARTALOMJEGYZÉK

ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ f A MAGYAR RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ÉREMTANI TÁRSULAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik Budapesten félévenként 82. kötet (teljes sorozatban) Megindításának éve: 1869 Előfizetési díj egy évre 40 Ft A szerkesztőbizottság tagjai : FÜLEP FERENC, HARMATTA JÁNOS, PÁRDUCZ MIHÁLY, RADNÓTI ALADÁR, SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY Technikai szerkesztő : B. BÓNIS ÉVA Felelős kiadó : AKADÉMIAI KIADÓ Szerkesztőség : Budapest VIII., Múzeum krt. 14 16. (Nemzeti Múzeum—Történeti Múzeum). Távb. : 130-678 Kiadóhivatal : % Akadémiai Kiadó, Bp. V., Alkotmány-utca 21. Távb.: 111—010 Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat : Posta Központi Hírlap Iroda, Budapest V., József nádor-tér 1. Távb.: 180-850. Csekkszámla: 61257 Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy lapunk régebbi számai kaphatók a Posta Központi Hírlap Iroda V., József Attila-u. 3. szám alatti újságboltjában. TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Mészáros Gyula—Vértes László: Őskőkori festékbánya Lovason (Acta Arch. Hung. V. 1954. 1 —2.) 3—18 Pekáry Tamás : Későrómai sírok Fenékpusztán 19—29 L. Kovrig Ilona: Adatok az avar megszállás kérdéséhez (Acta Arch. Hung. VI. 1955) 30—44 id. Fehér Géza: Avar-bizánci kapcsolatok és a bolgár államalapítás (Acta Arch. Hung. V. 1954. 1—2) 45 —47 KÖZLEMÉNYEK Vargha László : A barcai bronzkori lakóház 48— 56 Sz. Póczy Klára: Itáliai sigillaták utánzatai Aquincumban 56—58 Mócsy András: A Százhalombatta—dunafüredi római tábor és település 59—69 Fitz Jenő: Őrtornyok Intercisa és Annamatia között 69—79 Csallány Dezső: Rovásírásos gyűrűk Magyarországon 79—85 Szőke Béla: Cserépbográcsaink kérdéséhez 86—90 SZEMLE Vértes László: Hillebrand Jenő ' 91 B. Thomas Edit—Sz. Burger Alice: Leletmentő ásatások az 1953. évben 92—102 IRODALOM Németh Endre : Banner J.— Jakabffy I., A Középdunamedence régészeti bibliográfiája a legrégibb időktől a XI. századig 103—106 Csalog József—Csemegi József: Banner J.—László Gy.—Méri I.—Radnóti A., Régészeti Kézikönyv I. Gyakorlati régészet 106—111 L. : Ethnographia, LXV. évfolyam (1954) 1—2. szám 111—112 Szilágyi János: Acta Archeologica ASH. II. kötet. 1—2. füzet 112—113 Mozsolics Amália—Radnóti Aladár: H. Bengston—VI. Milojcic, Grosser Historischer Weltatlas. I. Vor­geschichte und Altertum 113—116 Mozsolics Amália: J. Neustupny, Vorgeschichte der Lausitz 116—117 Sz. Póczy Klára: С. Daicoviciu — AI. Ferenczi, Asezärile dacice din Muntii Orástiei 117—119 B. Vágó Eszter : H. Dragendorff—C. Watzinger, Arretinische Reliefkeramik, mit Beschreibung der Sammlung in Tübingen 119—120 Nagy Tibor: L. Klima — H. Vetters, Das Lageramphitheater von Carnuntum 120—122 Sz. Burger Alice: G. Pacher, Römische Siedlungen und Strassen im Limesgebiet zwischen Enns und Leitha 122 B. Thomas Edit: W. Drack, Die römische Wandmalerei der Schweiz 122—125 Szentléleky Tihamér: H. Menzel, Antike Lampen im Römisch —Germanischen Zentralmuseum zu Mainz 125—126 Szőke Béla: J. Kastelic — В. Skerlj, Slovanska nekropola na Bledu 126—128 Németh Endre: Magyar régészeti irodalom 1954 128—134

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék