ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 99. ÉVFOLYAM (1972)

1972 / 1. füzet - TARTALOMJEGYZÉK

ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR RÉGÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TÁRSULAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik Budapesten félévenként 99. kötet (teljes sorozatban) Megindításának éve: 1868 Előfizetési díj egy évre 60,— Ft Szerkesztő : FÜLEP FERENC A szerkesztő bizottság tagjai: BARKŐCZI LÁSZLÓ, HOLL IMRE, KALICZ NÁNDOR, KOREK JÓZSEF, L. KOVRIG ILONA Technikai szerkesztő: B. BÓNIS ÉVA Felelős kiadó: AKADÉMIAI KIADÓ Szerkesztőség: Budapest VIII., Múzeum körút 14 — 16. (Nemzeti Múzeum) Távb. 130-678 Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest V., Alkotmány u. 21. Távb.: 111-010 Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy lapunk régebbi számai kaphatók az Akadémiai Kiadó (V., Alkotmány u. 21.) Terjesztési Osztályán TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Kalicz Nándor— Malckay János: A neolitikus Sopot—Bicske kultúra 3 Sz. Póczy Klára : Aquincum első aquaeductusa 16 H. Oyürícy Katalin: Buda településének kezdete a régészeti adatok alapján 33 KÖZLEMÉNYEK Kovács Tibor: Bronzkori harangszoknyás szobrok a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében 47 Lányi Vera : Szempontok a régészeti analógiák felhasználásának módszeréhez 53 Sz. Burger Alice : Rómaikori temető Majson 64 Török László : Egy alakos faragvány töredéke Szekszárdról 101 Irásné Melis Katalin: A budapesti rákoskeresztúri Árpád-kori templomrom 106 SZEMLE Korek József: Banner János 112 Párducz Mihály: Fettich Nándor 113 Erdélyi István: Újabb régészeti kutatások Dagesztánban 115 B. Bónis Éva: A Rei Cretariae Romanae Fautores konferenciája Nijmegenben 1971-ben 116 Nagy Emese: Tudományos ülésszak és kiállítás a magyar középkori régészet huszonöt éves fejlődéséről 117 IRODALOM Trogmayer Ottó: Zehn Jahre archäologische Forschung (1958 — 1968) 120 Soproni Sándor: Magyarországi Régészeti Topográfiája 2 120 Parádi Nándor: Magyarországi Régészeti Topográfiája 3 121 Bóna István: Alt-Thüringen X. kötet 122 Nagy Tibor: L'Année Epigraphique 1968 123 T. Dobosi Viola : J. Wymer, Lower Palaeolithic Archaeology in Britain as represented by the Thames Valley . 123 Bóna István : Проблемы археологии. I. Абсолютная хронология энеолита и бронзового века Восточной Европы .. 124 Kovács Tibor: W. A. v. Brunn, Mitteldeutsche Hortfunde der jüngeren Bronzezeit 125 Mozsolics Amália: H. Ottenjann, Die nordischen Vollgriffschwerter der älteren und mittleren Bronzezeit 125 Jerem Erzsébet : О. — H. Frey, Die Entstehung der Situlenkunst. Studien zur figürlich verzierten Toreutik von Este 126 Makkay János: R. Stiglitz, Die Grossen Göttinnen Arkadiens 127

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék