Állami Polgári Fiú és Leányiskola, Abony, 1906

л/ flBONYI П. KIR. ÁLLflttl POLGÁRI FIÚ- és LEÁNYISKOLA AZ I99S 7. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : HOMOKY ISTVÁN, IGAZGATÓ. ABONYBAíT, NYOMATOTT SZERDAHELYI JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1907.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék