Acta Oeconomica 4. (1969)

ACTA OECONOMICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IDEGEN NYELVŰ KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA Felelős szerkesztő: Földi Tamás Szerkesztőség: Budapest V., Nádor utca 7. Megjelenik negyedévenként, évi 1 kötetben. Előfizetési díja belföldre 120,— Ft, külföldre 165,— Ft kötetenként. Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál (Bp. V., Alkotmány u. 21), a külföld részére pedig a Kultlira Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő u. 32). CONTENTS В. Csikós-Nagy: First Experiences Gained in the Implementation of the Economic Reform in Hungary........................................................................................................... 3 M. Tardos: A Model of the Behaviour of Central Agencies and Enterprises .... 19 I. Huszár: On Living Standard Policy in Hungary .................................................... 37 R. Hoch: Effect of Changes in the Consumption Pattern on the Growth Rate of Total Consumption .............................................................................................................. 51 Ф. Козма: Технический прогресс и система долгосрочного кредитования в социа­листическом содружестве................................................................................................... 69 G. Göncöl: Some Aspects of the Theoretical Work of Eugen Varga ....................... 89 R EVIEWS Ж. Маушец: Научный симпозиум специалистов по труду стран-членов СЭВ .... 99 К. Kádas: 8th European Congress of the Regional Science Association ......... 106 I BOOK REVIEWS I. Friss: Economic Laws, Planning and Control (M. Augustinovics) .................. 109 M . Tímár: Economic Development and Control Methods in Hungary (I. Huszár) .. Ill For the Progress of Marxist Economics (K. Kövér) ......................................................... 113 J. Szita: Hungary’s Economic Relations with the Developing Countries (A. Orosz) 116

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék