Acta Oeconomica 5. (1970)

1970 / 1-2. szám

ACTA OECONOMICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IDEGEN NYELVŰ KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA Felelős szerkesztő: Földi Tamás Szerkesztőség: Budapest V., Münnich Ferenc utca 7. ( Megjelenik negyedévenként, évi 1 kötetben. Megrendelhető az Akadémiai Kiadó­nál (Bp. V., Alkotmány u. 21), a külföld részére pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő u. 32). CONTENTS R. Nyers: Our Road, Our Objectives and Principles — as Reflected in the Events of 25 Years ......................................................................................... ....................................... 3 И . Фришш: Некоторые соображения о планировании на 15 лет венгерского народного хозяйства....................'............................................................................................. 19 Z s. Újlaki: Application of an Aggregate Programing Model in Preparing the Fourth Five-year Plan ......................................................................................................... 55 I. Gönczi —J. Tóth: Ein Versuch zur Annäherung wirtschaftlicher Konsequenzen der technischen Entwicklung im Modell der LPG.................................................... 73 11. Vajda: New Trends in World Economy and World Trade .......................................... 91 А . Рац.: Сравнение некоторых важнейших показателей венгерского и болгарского народных хозяйств.........................................................................................................>... 107 R EVIEWS A. Deák: An International Conference on the Problems of Socialist Economy.... 127 Vr J. Wilcsek: On the Institute of Financial Research........................................’................ 130 OBIT UARY Gyula Hevesi (1890-1970) 133 BOOK REVIEWS I. Vajda: Internationale Arbeitsteilung und Wirtschaftsreform (T. Kiss)................. 135 I. Meznerics: Banking Business in Socialist Economy with Special Regard to East­West Trade (T. Bácskai) ..................................................................................................... 138 K. Ihrig u.a.: Wirtschaftliche Folgen der Mitgliederdichte der Produktionsge­nossenschaften (K. Forgács) .............................................................................................. 140 A. Burger-Gimes: The Role of Agriculture in Economic Growth (В. Fazekas) .... 142

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék