Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 35. (1974)

1974 / 1-4. szám

ACTA PHYSICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE Az Acta Physica angol, német, francia vagy orosz nyelven közöl értekezéseket. Évente két kötetben, kötetenként 4—4 füzetben jelenik meg. Kéziratok a szerkesztőség címére (Budapest XI., Budafoki út 8.) küldendők. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest, Pf. 24. Bankszámla 215-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 Bankszámla 217-10990 sz.), vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. The Acta Physica publish papers on physics in English, German, French or Russian, in issues making up two volumes per year. Subscription price: $24.00 per volume. Distributor: KULTURA Hungarian Trading Co. for Books and Newspapers (1389 Budapest 62, P.O. Box 149) or its representatives abroad. Die Acta Physica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereich der Physik in deut­scher, englischer, französischer oder russischer Sprache, in Heften die jährlich zwei Bände bilden. Abonnementspreis pro Band: $24.00. Bestellbar bei: KULTURA Buch- und Zeitungs- Außenhandelsunternehmen (1389 Budapest 62, Postfach 149) oder bei seinen Auslandsvertret­ungen. Les Acta Physica publient des travaux du domaine de la physique, en français, anglais, allemand ou russe, en fascicules qui forment deux volumes par an. Prix de l’abonnement: $24.00 par volume. On peut s’abonner à l’Entreprise du Com­merce Extérieur de Livres et Journaux KULTURA (1389 Budapest 62, P.O.B. 149) ou chez ses représentants à l’étranger. nActa Physical публикуют трактаты из области физических наук на русском, немецком, английском и французском языках. «Acta Physical) выходят отдельными выпусками, составляющими два тома в год. Подписная цена — $24.00 за том. Заказы принимает предприятие по внешней тор­говле книг и газет KULTURA (1389 Budapest 62, P.O.B. 149.) или его заграничные представительства и уполномоченные.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék