Adalékok Zemplén-Vármegye Történetéhez, 1915. január-december (21. évfolyam, 1-4. szám)

ADALÉKOK ZEMPLÉNVÁRMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ. XX. KÖTET. (BUSZONEGYED1K ÉVFOLYAM.) SZERKESZTETTE: DONGÓ GYÁRFÁS GÉZ A, tek. Zemplénvármegyének főlevéltárosa. MUNKATÁRSAK: Csorna József, Gagyhy Károly, Goldberger Izidor dr., Hegedűs Sándor, Hodinka Antal dr., Kemény Lajos, Molnár Géza, Tasnádi Nagy Gyula, Péter Mihály, Romhányi János, Csikszentmiklősi Sándor Imre, Soós Elemér, Spisovszky Imre, Takáts Sándor dr., Veress Endre dr. és Visegrádi János dr. SÁTORALJAÚJHELY, A „ZEMPLÉN“ KÖNYVNYOMTATÓ INTÉZETÉBŐL 19.15.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék