Adalékok Zemplén-Vármegye Történetéhez, 1926. január-december (24. évfolyam, 1-4. szám)

ADALÉKOK ZEMPLÉNVÁRMEGYE TÖRTÉNETÉHEZ. XXIII. KÖTET, (HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM.) SZERKESZTETTE: DONGÓ GYÁRFÁS GÉZA m. kir. kormánytanácsos, vm.-i főlevéltáros. FŐMUNKATÁRS: HEGYALJAI KISS GÉZA DŰL MUNKATÁRSAK: Ambrózy Ágoston dr., — Bernáih Aladár, — Emödy László, — Enyedy Andor — Gulyás József dr., — Kálniczky Géza dr., — Kemény Lajos, — Móricz Pál, — Nagy Emil dr., — Nyárády Mihálv, — Oláh István ifj., — Székely Albert dr. és Wiczmándy Tamás. SÁTORALJAÚJHELY, NYOMATTA: A ZEMPLÉN KÖNYVNYOMDA ÉS LAPKIADÓ R. T. 1926.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék