A Hét 1966/1 (11. évolyam, 1-26. szám)

1966-02-06 / 6. szám

SAKK ■ SAKK ■ SAKK ■ SAKK ■ SAKK Hastings kettős jubileuma Keresztrejtvény E dél-angliai tengeri fürdőváros neve egyformán ismert az angol történelmet tanuló diákok és a sakkozók előtt. Az előbbieket a 900 év előtti második hastingsi csatára emlékezteti — e város mellett győzte le 1066-ban Hódító Vilmos normann herceg II. Harald angol király seregét, ami Anglia történelmében a normann korszak kezdetét Jelentette. Az utóbbiak előtt a legrégibb hagyományokkal rendelkező nemzetközi sakkver­senyek révén, ismeretes, melyeket immár több mint 40 éve tartanak még rendszeresen, évről évre. A sakkozók számára a hastingsi karácsonyi versennyel ér véget az óesztendő és kezdődik az új év, 1920 óta. Illik megemlíteni, hogy Hastings már azelőtt két nemzetközi ver­seny színhelye volt: 1895-ben itt játszották a múlt század legna­gyobb versenyét (győztese Pillsbu- ry volt), 1919-ben pedig a „Győ­zelem versenyét" (ekkor Capablan- ca lett az első). A hagyományos nemzetközi ka­rácsonyi versenyt 1920-ban ren­dezték meg először és azóta — a háborús éveket kivéve — minden esztendőben megtartották. Hastings igazi sakkfesztivál, a főversenyen kívül ugyanis számos további tor­nát bonyolítanak le. 1965-ben pél­dául 20 ország 212 sakkozója vett rajtuk részt! Az érdekesség kedvéért ismer­tetjük az eddigi karácsonyi ver­senyek győzteseinek névsorát: 1920 — Yates, 1921 — Kosztics, 1922 — Rubinstein, 1923 — Euwe, 1924 — Marőczy, 1925 — Aljechin, Vidmar, 1926, 1927 — Tartakower, 1928 — Colle, Marshall, Takács, 1929 — Capablanca, 1930 — Euwe, 1931, 1932, 1933 — Flohr, 1934 — Euwe, Flohr, Thomas, 1935 — Fi­ne, 1936 — Aljechin, 1937 — Res- hevsky, 1938 — Szabó, 1945 — Tartakower, 1946 — Alexander, 1947 — Szabó, 1948 — Rossolimo, 1949 — Szabó, 1950 — Unzicker, 1951 — Gligories, 1952 — Golom- bek, Janofsky, Medina, Penrose, 1953 — Alexander, Bronstejn, 1954 — Kérész, Szmiszlov, 1955 — Korcsnoj, Olafsson, 1956 — Gligo- rics, Larsen, 1957 — Kérész, 1958 — Uhlmann, 1959. 1960 — Gligo- rics, 1961 — Botvinnyik, 1962 — GMgorics, Kotov, 1963 — Tal, 1964 — Kérész. A győztesek listájára most Szpasszkij és Uhlmann nevét Írták fel. Hastings eddigi történelmének legszebb játszmája Aljechin 1922- ben alkotott feledhetetlen remek­műve volt: BOGOLjU BOV—ALJECHIN: 1. d4 f5 2. c4 Hf6 3. g3 e6 4. Fg2 Fb4 + 5. Fd2 Fd2:+ 6. Hbd2: (Jobb Vd2: és Hc3) 6. ... Hc6 7. Hf3 0—0 8. 0—0 d6 9. Vb3 Kh8 10. Vc3 e5! (Sötét kitűnő játékhoz jutott és megkezdheti a szokásos király- szárnyi támadást.) 11. e3 a5 12.- b3 Ve8 13. a3 Vh5! 14. h4 Hg4 15. Hg5 Fd7 16. f3 Hf6 17. f4 e4 18. Bfdl (Jobb volt 18. d5!) 18. ... h6 19. Hh3 d5! (Világosnak sikerült leszerelnie ellenfele királyszárnyi akcióját, sötét azonban most a vezérszárnyon ragadja magához a kezdeményezést.) 20. Hfl He7 21. a4 Hc6!. 22. Bd2 Hb4 23. Fhl Ve8 24. Bg2 fA királvszárnvon keres eHensélyeket.) 24. ... dc4 25. bc4 Fa4: 26. Hf2 Fd7 27. Hd2 b5! 28. Hdl Hd3 29. Ba5: b4! (Messzire számított gvönvörű kombináció bevezető lénése.) 30 Ba8: bc3! 31. Be8: c2ll (A kombináció csattanója — a gyalog vezérré változik.) 32. Bf8:+ Kh7 33. Hf2 clV+ 34, Hfl Hell (A világos király feje felett mattfelhők sűrűsödnek.) 35. Bh2 Vc4: 36. Bb8 Fb5 37. Bb5: Vb5: 38. g4 Hf3+ 39. Ff3: ef3 40. gf5 Ve2) 41. d5 Kg8 42. h5 Kh7 43. e4 He4: 44. He4: Ve4: 45. d6 cd6 46. f6 gf6 47. Bd2 Ve2! 48. Be2: fe2 49. Kf2 eflV + 50. Kfl: Kg7 51. Kf2 Kf7 52. Ke3 Ke6 53. Ke4 d5+ vi­lágos feladta. Mai fejtörőnk a háborúutáni has- tihgsi versenyek légkörét példáz­za. 1961-ben az ábrán látható ál­lásban Bisgüier nagymester „foj­tott mattal" lepte meg ellenfelét. ROBATSCH — BISGUIER Sötét lép A megoldás beküldési határideje két hét. Az 1. számban közölt Korcsnoj— Peterszon játszmavégzö- dés megoldása: 31. Vg7+ Ke8 32. Ve7: +! sötét jeladta jKe7: 33. Bg7+ KeB 34. Hj6 matt.). Könyv- jutalmat nyert: Ungváry Ferenc, Panenská 2/A, Bratislava. KOZMA GYULA nemzetközi mester Röviden ■ A XVII. századi európai festé­szet 50 remekművét mutatja be a Louvre a hőnap végén Tokióban. A Rembrandt-, Rubens-, Velasquez-, AI. Poussin-, a Le Naln-fivérek, C. Lor- rain- stb. képek bemutatását japán a XII. századi iapán festészet fct- emeikedő alkotásaiból Összeállított kiállítással viszonozza. ■ Szokolay Sándor Vérnüsz című operáját, melyet Federico Garda Lor­ca azonos című tragédiája a Német Szövetségi Köztársasűgbeli Wuppertal operaházában, Kurt Horres rendezésé­ben. A bemutató a sajtóhírek szerint nagy sikert aratott. ■ John Updike A kentaur című re-„ génye nyerte el 1965-ben a legsike­rültebb külföldi könyvnek kiosztott francia irodalmi dijai. A kentaur ból különben hosszú részletet kOzölt ma­gyarul a múlt évben a Korunk, áp­rilis—októberi számaiban, Szilágyi Domokoh fordításában. ■ Évekkel ezelőtt adta hírül a sajtó, hogy Dickens Twist Oliver-jé- böl musical készült. Az Oliver-t a közelmúltban mutatták be kétezerhá- romszázadszor az angol színpadokon, többször, mint Shaw Pygmallonjából íródott My Fair Lady-t. És még egy muslcalhir: Richard Wagner művel­nek felhasználásával irt egy új mes­nek felhasználásával írt eqy új Mes­terdalnokok musicalt Peter Krendel nyugatnémet zeneszerző. A színhely változatlanul Nürnberg, a mesterdaí- nok pedig egy ékszerész leánya, akt apja slágereivel megnyer eqy ame- tilsai sanzonfesztivált Ami korántsem valószínű, hogy hozzátárulna a wag nerl zene és eszmekor népszerűsíté- hez. VÍZSZINTES: 1. Idézet Váci Mi­hály: Édes hazám c. költeményé­ből; folytatva vizsz. 24. függ. 1, vízsz. 47. és 82. 17. Község a lé­vai járásban. 18. Volt indokínai uralkodó. 19. Kumisz. 20. Népisko­la. 21. Férfinév. 22. Merítette ré­giesen. 23. Csi'rkeaprólék-leves. 24. Névelő. 25. NIN. 26. Énekesmadár. 27. Római négy. 28. ETY. 29. A vízsz. 1. folytatása. 32. Latin elöljáró. 34. TN. 35. Község a nyitrai járásban. 36. USA-tagállam. 38. Nóta. 39. Dél-amerikai ország fővárosa. 41. Az asszony. 43. Kan­ton Svájcban. 45. Energia. 47. A függ. 1. folytatása. 49. Nem egészen idegen! 52. Igavonó. 53. Mázol. 55. Orosz helyeslés. 56. Füzet. 58. Nem feletted. 60. ML. 61. Kapitál. 63. Nemes fa. 65. Narkotikum. 66 Szárnyal. 68. KUL. '70. Strázsál. 72. Rostnövény. 73. Mosolyog. 75. Lemásol. 77. Egy­kori uralkodói cím. 79. Olasz fér­finév. 81. TRE. 82. A vízsz. 47. folytatása. 85. Tartó. 86. Tépte ré­giesen. 88. Olasz női név. 89. Fa­ragott figura. 19. IH. 92. Házőrző. 94. Muzsika. 96. Aceton fele! 97. Göngyölegsúly. 98. Birka. 99. Enyém latinul. 101. Kutass! 103. Testmozgást végzett. 104. Kőzet. 106. Segélyt kérő jel. 107. Törté­nelmi kor. 109. NG. 110. MÉ. 111. Ilona becézve. 113. Hasad. 115. Macska teszi. 117. KB. 119. Mátka. 121. Pravoszláv szentkép. 122. Lu- dolph-féle szám. 123. Szinültig telt. 124. Közlekedési eszköz Velencé­ben. 127. Kötszerféle (névelővel). 130. Vissza: rí. 131. Vigyázza: 132. Város Erdélyben. 134. Szlovák ajándék. 135. Paradicsomkert. FÜGGŐLEGES: 1. A vízsz 29. folytatása. 2. Aranybányászatáról nevezetes közsée Erdélyben Gyu­lafehérvár mellett. 3. Keverék. 4. Mura betűi. 5. Ebből a halból lesa a béka. 6. Tantal vegyjele. 7. EBÄ. 8. Vizesedény. 9 Győző. 10. Nagyon régi áru" 11. Azonos a vízsz. 134-gyel. 12. Lőfegyver. 13. Orosz férfinév. 14. Beteges. 15. Etelka becézve. 16. Recehártya. 21. Növény földfeletti része (többes­ben). 22. Török sziget, ahol Aphro­dité híres szobrát megtalálták. 24. A folyadék. 26. Igevégződés. 29. Nyomdász (névelővel). 30. Zené­vel kapcsolatos. 31. Üti. 33. Ne* gyedik dimenzió. 35. ZAL. 37. Til- tószó. 40. PÖN. 42. Vissza: érzéke­lő. 44. Női név. 46. Nagyon fél. 48. Fénymáz. 50. ELA. 51. Ókori nép. Franciaországban. 52. Régi sűlymérték. 54. Eldönget. 57. Leve* gő latinul. 59. Oktat. 61. TLE. 62. Bagoly németül. 64. Ókori város Kis-Ázsiában. két zsinat színhelye. 07. Apró rágcsáló. 69. Észrevétlen figyeli. 71. ZÁT. 74. Szaggatok. 76. Részeg. 78. Marokkó fővárosa. 80. Fekete franciául. 83. Férfinév. 84. Jel betűi. 87. ÉZ. 90. Ostobát. 93. Női név. 95. A szerelem istene a görög mitológiában. 97. Harmadik dimenzió. 98. Ver. 100. Török fér­finév. 102. Fogyasztja. 103. SÓD. 105. Csónak (névelővel). 108. Észak-amerikai ország. 110. Gya­potkelme. 112. Literátus. 114. Aka­dályba ütközött. 115. Város Szer­biában. 116. Fémdísz. 118 Fűszer. 120. Forma. 122. Folyó Brazíliá­ban. 125. NZI. 126. ARH. 128. Lel­kész. 129. ZÉS. 133. Alá peremei. 136. Divat része. Beküldési határidő február 13. A helyes meglettük közt könyveket sorsolunk ki. Az előző rejtvény megfejtése: Ö idő, mért nem dolgozol bennem oly öntudatlanul és fáradhatatlan, mint az okos sejtek és a megfog­hatatlanul keringő hormonok. 15

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék