A Hét 1979/1 (24. évolyam, 1-26. szám)

1979-06-09 / 23. szám

1979. VI. 11-töl - 17-ig BRATISLAVA HÉTFŐ: 15.45 Angol nyelvtanfolyam. 16.15 Hírek. 16.40 Iskola-tv. 17.30 Közép - iskolások műsora. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 19.30 Kockázat. Tévéjáték. 20.40 Kabaréműsor. 21.30 Tv-Híradó. 22.00 Bizalmas beszélgetések. II. műsor: 18.00 Hangverseny. 19.00 Francia nyelvtanfolyam. 20.00 Külföldi sporthírek. 21.00 Orvosi tanácsok. 21.10 Elvállalom. Szovjet film. KEDD: 9.00 Iskola-tv 9.20 Kockázat (ism.) 11.00 Természetfilm. 15.55 Iskola- tv. 16.25 Hírek. 17.55 Autósok, motoro­sok. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 19.30 Az utolsó három nap. Olasz film. I. rész. 21.00 Dokumentumfilm. 21.25 Uj könyvek. II. műsor: 17.45 Hírek. 19.05 Dokumen­tumfilm. 19.30 Ifjúsági klub. 23.00 Hírek. SZERDA: 9.00 Iskola-tv. 16.35 Hírek. 16.50 Tudomány és technika. 17.50 Or­vosi tanácsok. 18.00 Humoros történet. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 19.30 Az utolsó három nap. Olasz film. 2. rész. 21.00 Zenés szórakoztató műsor. 22.20 Ahány szó, arjnyi dal. NDK-film. II. müspr: 17.45 Hírek. 18.00 Kicsinyek műsora. 18.20 Gyermekdalok. 19.00 Francia nyelvtanfolyam. 19.30 Nemzet­közi Televíziós Fesztivál. 22.15 Hírek. CSÜTÖRTÖK: 9.00 Iskola-tv. 9.55 Az utolsó három nap. 1—2. rész (ism.) 16.00 Ifjú szemmel. 16.30 Hírek. 17.00 Fecske. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv- Híradó. 19.30 Tévéjáték. 22.00 Doku­mentumfilm. II. műsor: 17.45 Hírek. 18.00 Egy este nálunk. Vetélkedő. 19.30 Nemzetközi Televíziós Fesztivál. 23.20 Hírek. PÉNTEK: 9.00 Óvodások műsora. 15.45 Iskola-tv. 16.15 Hírek. 17.00 Kisfilmek. 18.00 Bratislavai ‘híradó 18.15 Termé­szetfilm. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv- Hiradó. 19.30 Zenés szórakoztató műsor. 20.20 Vörös és fekete. Szovjet tévéfilm­sorozat. 2. rész. 21.25 Az úton nem vagy egyedül. 22.15 Piti piti pá. Francia film. II. műsor: 16.25 Máj ka csacsiságai. Lengyel tévéfilm-sorozat. 8. rész. 16.55 Ifjúsági vetélkedő. 17.45 Hírek. 18.00 Laboratórium. 19.30 Szórakoztató mű­sor. 20.30 Nemzetközi Televíziós Fesz­tivál. 21.15 Költészet. 22.15 Hírek. SZOMBAT: 8.00 Katonák műsora. 9.15 a Mézga-család. Magyar rajzfilm­sorozat. 5. rész. 10.15 Óvodások műsora. 11.45 Pedagógusok műsora. 12.15 Angol nyelvtanfolyam. 15.00 Sportdélután. 17.00 Ifjúsági tévéjáték. 17.50 Találko­zás Podébradyban. A MATES számai­nak húzása. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv- Híradó. 19.30 A szabadságnak születtek. 3. rész. 20.20 Vidám jelenet. 21.00 Ein Kessel Buntes. Az NDK Televízió ze­nés szórakoztató műsora. 23.00 Sport­hírek. II. műsor: 16.30 Hírek. 16.45 „De papa!“ NDK tévéfilm-sorozat. 1. rész. 18.00 Találkozás szovjet művészekkel. 19.00 Dokumentumfilm. 19.25 Költészet. 19.30 Utazás kamerával. 21.00 Négy gyilkos­ság elég, kedvesem. Cseh film. 23.40 Hírek. VASÁRNAP: 8.15 Kicsinyek műsora. 8.50 Elektron bácsi találmányai. Tévé­film-sorozat. 5. rész. 10.15 A tavasz tizenhét pillanata. 11. rész. 11.20 A Sportka számainak húzása. 19.30 Sport­délután. 17.00 Filmmúzeum. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 29.45 Legény­lakás. Amerikai film. 22.20 Portréfilm. II. műsor: 16.30 A fehér rózsa. Báb­film. 17.05 Kisfilmek. 18.05 Zenés mű­sor. 19.00 Pedagógusok műsora. 20.30 Tévéjáték. 21.35 Intertalent gálaest. 22.45 Hírek. BUDAPEST KEDD: 17.30 Hírek. 17.35 Kisfilm. 17.51 Suomi. Finn—magyar dokumentum­film. 18.50 Rólunk van szó. 19.20 Világ­nyelvünk a számítógép. A Horizont szerkesztőség műsora. 20.10 Esti mese. 20.20 Tv-torna. 20.30 Tv-Híradó. 21.00 Az Onedin-család. 24. rész. 21.50 A ki- lencek parlamentje. 22.35 Zene, zene. Körkép. 23.25 Tv-Híradó. II. műsor: 21.00 Autó, motor, sport. 21.20 Árva madár. Tizenkét széki nép­dal. 22.00 Tv-Híradó. 22.35 Humor­fesztivál, Rátót. Észnél legyünk. A Vi­dám Színpad előadása. SZERDA: 10.00 Tv-torna. 10.05 Óvodá­sok filmműsora. 10.25 A hetedik konti­nens ékszerei. 10. rész. 10.50 Az Onedin család (ism.) 11.40 Delta (ism.) 12.20 Lehet egy kérdéssel több? 12.50 Zenés film. 17.20 Hírek. 17.25 Ausztrália, a legújabb földrész. Dokumentumfilm. i. rész. 18.20 A nyelv világa. 19.20 A téma azonos. Riportfilm. 19.20 Staféta. 19.55 Újpesti Dózsa—Budapesti Honvéd. Bajnoki labdarúgó-mérkőzés. A szünet­ben: Esti mese. 21.50 Tv-Híradó. 22.20 Maigret felügyelő. A sárga kutya. 23.40 Tv-Híradó. II. műsor: 21.00 Egy idegen, aki hason­lít hozzám. Amerikai film. 21.50 Tv- Híradó. 22.20 Kisfilm 22.40 Kosárlabda férfi EB. CSÜTÖRTÖK: 17.20 Hírek. 17.25 Auszt­rália, a legújabb földrész. 2. rész. 18.20 Kisdobosok műsora. 18.45 Telesport. 20.10 Esti mese. 20.20 Tv-torna. 20.30 Tv-Híradó. 21.00 Játékfilm. 22.55 Tv- Híradó. II. műsor: 21.00 A Temp Tations együt­tes műsora. 21.45 Kisfilm. 22.00 Tv- Híradó. 22.20 Telesport. PÉNTEK: 17.20 Hírek. 17.25 Ausztrália, a legújabb földrész. 3. rész. 18.00 Posta­fiók 250. Takács Mari műsora. 18.25 Játék a betűkkel. 18.40 A város gyűrű­jében. A pécsi körzeti stúdió műsora. 19.15 öt perc meteorológia. 20.10 Esti mese. 20.20 Tv-torna. 20.30 Tv-Híradó. 21.00 Delta. 21.20 Jókai: Mire megvénü­lünk. 6. rész. 22.20 Fiatalok órája. 23.20 Tv-Híradó. 23.30 Kosárlabda férfi EB döntő. II. műsor: 21.00 Humorfesztivál Rátót. 22.10 öt perc meteorológia. 22.15 Tv- Híradó. 22.35 Hat nap Bengt Anderson életéből. M. b. finn film. SZOMBAT: 10.00 Tv-torna. 10.25 Mese, mese, mátka. 11.00 Mire megvénülünk (ism.) 12.00 Játék a betűkkel. 15.30 Magyarország állatai. A sün. 15.40 Ve­szélyben. Lengyel film. 17.10 Csata fekete-fehérben. 17.30 Több húst ol­csóbb takarmányból. Riportfilm. 18.35 Parabola. 19.05 Nagykőrös. 19.50 Egy­millió fontos hangjegy. 20.10 Esti mese. 20.20 Tv-torna. 20.30 Tv-Híradó. 21.00 Nebáncsvirág. Hervé operettjének szov­jet tévéfilm-változata. 23.10 Tv-Híradó. 23.20 Telesport. II. műsor: 19.15 Kosárlabda férfi EB. 20.45 Játékfilm. 22.20 Humorfesztivál, Rátót. Ki fog gólt lőni. A Mikroszkóp színpad előadása. VASÁRNAP: 10.00 Tv-torna. 10.05 Óvodások filmmüsora. 10.25 Játsszunk együtt. 10.35 Csukás István: Le a cipő­vel. Tévéjáték. 1. rész. 11.25 Hírek. 11.30 A nagyfiú és a bakancs. M. b. finn film. 12.20 A 7. kontinens ékszerei. 11. rész. 12.40 A romantika és klasszi­cizmus küzdelme. 10. rész. 15.35 Nóta­szó. 16.00 Kiss Manyi sorozat. Pepita kabát. Magyar film. 17.25 Ipari sikerek­kel a sikeres olimpiáért. 17.55 Műso­rainkat ajánljuk. 18.20 Mozgó világ. 18.55 Most mutasd meg. 19.10 Esti mese. 19.50 Tv-torna. 20.00 A Hét. 21.00 Hírek. 21.05 Játékfilm. 22.00 Telesport. Bratislava II (Magyar adás) HÉTFŐ: 6.00 Hírek. 6.55 Hírek. 12.00 Hírek. 12.10 Sport és muzsika. 12.40 Népi muzsika. 12.55 Sajtószemle. 17.00 Napi krónika. KEDD: 6.00 Hírek. 6.26 Sport és mu­zsika. 6.55 Hírek. 10.00 Iskolások mű­sora. 12.00 Hírek. 12.10 Rádióegyetem. 12.25 Szórakoztató zene. 12.55 Sajtó­szemle. 14.00 Barangolás Zeneország­ban. 14.30 Iskolások műsora. 17.00 Napi krónika. SZERDA: 6.00 Hírek. 6.30 Szlovák nyelvlecke. 6.55 Hírek. 12.00 Hírek. 12.10 Jubilánsok műsora. 12.55 Sajtószemle. 17.00 Napi krónika. CSÜTÖRTÖK: 6.00 Hírek. 6.50 Hírek. 100.00 Pionír híradó. 12.00 Hírek. 12.10 Tudományos hiradó. 12.20 Szórakoztató zene. 12.55 Sajtószemle. 14.00 Tánczene. 14.30 Pionír híradó. 17.00 Napi krónika. PÉNTEK: 6.00 Hírek. 6.10 Mezőgazda- sági adás. 6.55 Hírek. 12.00 Hírek. 12.10 Mezőgazdasági adás. 12.40 Szórakoztató zene. 12.55 Sajtószemle. 17.00 Napi krónika. SZOMBAT: 8.00 Szombat reggel. 9.00 Jubilánsok műsora. 10.00 Hírek. 10.15 Hangverseny. 11.00 Szülőknek nevelés­ről. 11.20 Tánczene. 12.00 Hírek. 12.10 Népi muzsika. 12.55 Anyanyelvűnk. 13.00 Fiatalok a mikrofon előtt. 14.00 Tíz perc irodalom. 14.10 Szórakoztató zene. 15.00 Napi krónika. 16.00 Tánc­zene. VASÁRNAP: 7.00 Hírek. 7.55 Hírek. 8.30 Mese. 8.45 Kedvelt dallamok. 9.00 Rádióegyetem. 9.15 Operettrészletek. 10.00 Egy hazában. 10.20 Operakedve­lőknek. 11.00 Társadalmunk időszerű kérdései. 11.10 Vasárnapi randevú. 12.00 Hírek. 12.30 Kulturális körkép. 12.40 Népi muzsika. 13.00 Rádiójáték. 14.00 Az én zeném. POSTAF1ÖK ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ Nagysikerű iró-olyasó találkozót rende­zett a CSEMADOK zselizi (Zeliezvoce) helyi szervezete Mécs József csehszlo­vákiai magyar íróval. Az író munkássá­gát és életét Sipos Béla gimnáziumi tanár mutatta be, majd a gimnázium diákjai adtak elő részleteket munkás­ságából. Az olvasók elsősorbon az Adósságtörlesztés és a Kétszer haron­Benyák Józsel felvételén az író látható, amint műveit dedikálja. goztak című műveiről faggatták az írót, melyekben a szlovákiai magyar sorsproblémókról ír mesterien. Mind­emellett sok szó esett Mács újságírói tevékenységéről is. Mács József nép­szerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a Kétszer haran­goztak című művéből a zselizi könyves­boltban néhány hét leforgása alatt több mint 200 példányt adtak el. Abel Gábor FEHÉR ULI0MSZÁL... A CSEMADOK jónoki (Janik) helyi szervezete a nemzetközi gyermekév és a csehszlovák úttörő szervezet megala­kulásának 30. évfordulója alkalmából Fehér liliomszál . . . néven népdalver­senyt rendezett a gyermekek részére. Három kategóriában mérhették össze erejüket a jóhangú gyermekek. A vetél­kedő győztesei az elsős Firtkó Szilviké, a hetedikes Nagy Sárika és a negyedi­kes Viszlay Zsuzsika lettek. A zsűri elnö­ke Király Olga, a kassai (Košice) kon­zervatórium hallgatója, két tagja pedig Benkő Edéné, a helyi óvoda igazgatója és Nahnyányszky Vilmos volt. Nem volt könnyű dolguk elbírálni a produkciókat és dönteni, hiszen mindegyik kis énekes igen jól szerepelt, a közönség viharos tapssal jutalmazta őket. Mivel a három győztes bejutott a járási döntőbe, a községi krónika is följegyzi nevüket. Köszönet jár Sípos Józsefné és Viszlay Lászlóné tanítónőknek, mert segítettek kiválasztani és betanítani a dalokat. Kerekes Andrásné NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS A CSEMADOK megalakulásának 30., valamint a Szlovák Nemzeti Felkelés kitörésének 35. évfordulója alkalmából a CSEMADOK berzétei (Brzotín) helyi szervezete néprajzi kiállítást rendezett. A kiállításon mintegy 150 régi hasz­nálati tárgyat mutattak be, amelyeket a veretőség tagjai negyven családtól gyűjtöttek, a legtöbbet idősebb Tóth Andrásnétól. A képen a kiállítás egy része látható. Tóth Rozália 20

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék