A Hét 1980/1 (25. évolyam, 1-26. szám)

1980-02-16 / 7. szám

1980. II. 18-tól -24-ig 16. rész. 15.45 Iskola-tv. 16.30 Hírek. 17.20 Fecske. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 19.30 Olimpiai híradó. 19.40 Éljen a királynő. Tévéjáték. 22.00 Olim­piai híradó. II. műsor: 17.15 Gyertek velünk, fiatalok. 17.45 Hírek. 18.00 öt kör. 19.00 Orosz nyelvtanfolyam. 19.30 Sportvetélkedő. 20.10 Ope­rahangverseny. 21.40 Kurtizánok csillogása és nyomorúsága. 2. rész. 22.50 Tv-Híradó. rész. 21.10 Publicisztika. 21.35 Sporthírek. 22.40 Zenés műsor. II. műsor: 16.35 Fecske. 17.15 Kisfilmek. 18.05 Operarészletek. 19.00 Pedagógusok műsora. 20.10 Találkozás magyar és ukrán művészekkel. 21.20 Jelenünk nyomai. Tévéfilm-sorozat. 2. rész. 22.45 Tv-Híradó. Cicero film. karrierje. Angol tévé­PÉNTEK: 8.05 Tévétorna. 8.10 és 14.30 Iskola-tv. 16.25 Hírek. 16.30 Pedagógusok fóruma. 17.05 Van képünk hozzá (ism.) 17.45 Pannonkrónika. 18.15 öt perc meteorológia. 18.20 A mi falunk. Riportműsor. 19.15 Tévétorna. 19.20 Esti mese. 19.30 Tv-Híradó. 20.00 Delta. 20.25 Tere-fere. Szó­rakoztató műsor. 21.35 A feje- nincs írástudó. 22.35 Tv-Hiradó. Bratislava II (Magyar adás) BRATISLAVA HÉTFŐ: 15.10 Iskola-tv. 16.25 Hirek. 17.10 Katonák műsora. 18.10 A szocialista társadalom fejlődésének időszerű kérdései. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Hiradó. 19.30 Olimpiai híradó. 19.40 Nyá­ri vihar. Tévéjáték. 21.30 Tv- Hiradó. 22.00 Olimpiai hiradó. 22.10 Spanyol zenés film. II. műsor: 17.45 Hírek. 18.00 60 éves a Szlovák Nemzeti Színház. 19.00 Angol nyelvtanfolyam. 19.25 Táncdalok. 20.15 Külföldi sport­hírek. 21.30 Születés. Szovjet film. 22.35 Kisfilm. KEDD: 8.55 Hírek. 9.00 Iskola- tv. 9.25 Nyári vihar (ism.) 10.55 Publicisztika. 11.15 Természet­film. 12.05 Az ember és a kémia. 15.30 Iskola-tv. 15.55 Hírek. 16.10 Tudomány és technika. 17.55 Autósok, motorosok. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 19.30 Olimpiai híradó. 19.40 A Maru- sia »falu bizonyítéka. Mexikói, film. 21.30 Tv-Híradó. 22.00 Üj könyvek. II. műsor: 17.45 Hírek. 19.00 If­júsági klub. 21.30 Én és a mama. Szovjet film. 22.40 Tv-Híradó. SZERDA: 9.00 Iskola-tv. 9.20 Üj könyvek. 9.55 Zeman őrnagy esetei (ism.) 15.20 Iskola-tv. 15.50 Hírek. 16.35 Gyertek velünk, fia­talok. 17.35 Kelet-szlovákiai hír­adó. 18.05 Humoros jelenet. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 19.30 Olimpiai híradó. 19.40 A nagy honvédő háború. 16. rész. 20.30 Sí Európa Kupa — óriás műle­siklás. 21.30 Tv-Híradó. 22.00 Olimpiai híradó. 22.10 Bicikli­tolvajok. Olasz film. 23.20 Hírek. II. műsor: 16.45 Kicsinyek mű­sora. 18.45 Orvosi tanácsok. 19.00 Angol nyelvtanfolyam. 19.30 Hangverseny. 20.30 A nagy érzé­sek nagy étvágyat csinálnak. Olasz film. 22.45 Hírek. CSÜTÖRTÖK: 9.00 Iskola-tv. 10.25 A nagy honvédő háború. PÉNTEK: 9.00 Kicsinyek műso­ra. 20.00 Ifjúsági műsor. 12.40 Hírek. 15.45 Iskola-tv. 16.15 Hí­rek. 16.25 Dukla Praha — RH Cheb labdarúgó-mérkőzés. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 19.30 Olimpiai híradó. 19.40 Irodalmi műsor. 20.05 Botrány a Grigri bárban. Cseh film. 22.05 Olimpiai híradó. 22.10 Hangverseny. 23.15 Julianna esküvői botrányai. Játékfilm. II. műsor: 16.30 Az ember és a kémia. 17.30 Hírek. 17.45 A négy páncélos és a kutya. Lengyel tévéfilm-sorozat. 2. rész. 18.35 Laboratórium. 20.25 Gorkij: Az utolsók. Színházi közvetítés. 21.45 Hangverseny. 22.14 Költé­szet. SZOMBAT: 9.30 Rangi zsákmá­nya. 8. rész. 9.50 Gyermekműsor. 10.50 Dokumentumfilm. 11.15 Orosz nyelvtanfolyam. 11.45 Pe­dagógusok műsora. 12.35 Az el­tűntek nyomában. Bolgár film­sorozat. 1. rész. 13.40 Katonák műsora. 14.00 Nemzetközi terem­atlétikai viadal. 18.30 A nézők leveleire válaszolunk. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 19.30 Egy kis lakótelep. 7. rész. 20.00 Rövid történetek az életből. A MATES számainak húzása. 21.25 Sport­hírek. 21.35 Esztrádműsor. 23.15 A bíró és a rendőr. Bűnügyi filmsorozat. II. műsor: 16.40 Hírek. 17.05 Találkozás szovjet művészekkel. 17.55 Nagytízperc. 3. rész. 19.00 Dokumentumfilm. 19.30 Utazás kamerával. 20.00 Szórakoztató zene. 21.40 Jelenünk nyomai. Tévéfilm-sorozat. 1. rész. VASÁRNAP: 8.35 Kicsinyek műsora. 9.00 Mi a világ végéről. 8. rész. 10.25 A férfi, akinek nem szabad meghalni. 5. rész. 11.40 A Sportka számainak hú­zása. 12.20 Vasárnapi hangver­seny. 12.55 Hírek. 13.20 Sport­délután. 16.20 Kisfilm. 17.25 Filmmúzeum. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 19.30 Költészet. 19.35 Zeman őrnagy esetei. 30. BUDAPEST KEDD: 10.00 Tévétorna (ism.) 10.05 Iskola-tv. 15.40 Iskola-tv. 16.30 Hírek. 16.35 Kor és embe­rek. Kopernikusz. 17.00 Melyiket az ötezerből. 17.15 Olimpia 1980. Riportműsor. 17.30 Mindenki iskolája. 18.40 A Visztula men­tén. A Horizont szerkesztőség műsora. 19.10 Tévétorna. 19.20 Esti mese. 19.30 Tv-Híradó. 20.00 Napóleon és a szerelem. Angol film. 1. rész. 20.50 Kockázat. 21.50 Színházi Album. 22.20 Tv- Híradó. II. műsor: 20.00 A próbaterem­től a színpadig. Csehszlovák ba­lettfilm. 21.15 Tv-Híradó. 21.40 A váróterem. Jugoszláv film. SZERDA: 8.00 Tévétorna. 8.05 Iskola-tv. 10.25 Delta (ism.) 10.40 A kertek alján (ism.) 11.35 Lehet egy kérdéssel több? 16.30 Hírek. 16.35 Kisfilm. 16.50 Szak­értők. Angol film. 17.40 Ifjúsági napló. 18.05 Ipari kaleidoszkóp. 18.45 Staféta. 19.15 Tévétorna. 19.20 Esti mese. 19.30 Tv-Híradó. 20.00 Fórum. 21.30 Bőrönd Ödön. A Kaláka együttes műsora. 22.20 Magyar tudósok. Gránátéi Pál. 22.45 Tv-Híradó. II. műsor: 20.00 Alföldi anten­na. A Szegedi Körzeti Stúdió műsora. 20.20 Leonie. Angol film. 21.10 Tv-Híradó. 21.30 Szemle. CSÜTÖRTÖK: 8.00 Tévétorna. 8.05 és 14.45 Iskola-tv. 16.30 Hírek. 16.35 Csak gyerekeknek. 16.55 Az éjszaka angyalai. Belga filmsorozat. 2. rész (ism.) 18.00 Telesport. 18.25 Számvetés. 19.10 Tévétorna. 19.15 Esti mese. 19.30 Tv-Híradó. 20.00 Játékfilm. 20.50 Merre tart Lengyelország. 21.40 Trianbulum. 22.50 Tv-Híradó. II. műsor: 19.10 Az Országos Oktatástechnikai Központ film­jei. 19.30 Tv-Híradó. 20.00 Van képünk hozzá. 20.40 És meg­fordul. Csehszlovák könnyűzenei műsor. 21.15 Tv-Híradó. 21.40 II. műsor: 20.00 Az éjszaka an­gyalai. Belga filmsorozat. 3. rész. 21.05 öt perc meteorológia. 21.00 Tv-Híradó. 21.25 Pulzus. 22.05 Fehér izzásban. Tóth Menyhért élete. SZOMBAT: 8.05 Tévétorna. 8.10 Iskola-tv. 10.00 Mese, mese, mátka. Kisfilm. 10.30 Huckle­berry Finn. Amerikai film (ism.) 11.45 Pulzus (ism.) 15.40 Hírek. 15.45 Csata fekete-fehérben. Sakkműsor gyerekeknek. 16.05 Ezerötszáz C-fokon. Dokumen­tumfilm. 16.40 Égő hó. Szovjet film. 18.15 Tájak, városok, em­berek. Az én fővárosom. 18.55 Egymillió fontos hangjegy. 19.10 Tévétorna. 19.20 Esti mese. 19.30 Tv-Híradó. 20.00 Vers minden­kinek. 20.05 A varázslat világa. 21.05 Szilveszterkor láttuk. A Tévé zenés színháza. 21.20 ötö­dik Henrik. Angol film. 23.30 Tv-Híradó. II. műsor: 18.35 Mikszáth Kál­mán: Egy éj az Aranybogárban. Tévéjáték (ism.) 19.30 Tv-llír- adó. 20.00 Nebáncsvirág. Az opera szovjet filmváltozata. Közben: 21.05 Tv-Híradó. VASÁRNAP: 8.05 Tévétorna. Mindenki iskolája. 9.15 Óvodá­sok műsora. 9.35 A templomos lovagok kincse. Lengyel film. 4. rész (ism.) 10.10 Kisfilm. 10.25 Hírek. 10.30 Vasárnap dél­előtt. 13.20 Tengerre. NDK film­sorozat. 14.50 A Zeneakadémiá­tól a karavánszerájig. Zenés műsor. 15.30 Műsorainkat ajánl­juk. 16.00 Farsang a palánk alatt. Kosárlabda-show. 17.30 A főnixmadár városa. Dokumen­tumfilm. 18.05 Lehet egy kér­déssel több? 18.45 Tévétorna. 18.50 Esti mese. 19.00 A Hét. 20.00 Hírek. 20.05 A tűzüldözők. Angol film. 21.40 Sporthírek. 21.50 Reflektorfényben. 22.25 Hírek. HÉTFŐ: 7.00 Hirek. 7.15 Reggeli zene. 7.55 Hírek. 12.00 Hírek. 12.10 Sport és muzsika. 12.40 Népi muzsika. 12.55 Sajtószemle. 15.00 Napi krónika. KEDD: 7.00 Hírek. 7.10 Reggeli zene. 7.25 Sport és muzsika. 7.55 Hírek. 10.00 Iskolások műsora. 12.00 Hírek. 12.10 Rádióegyetem. 12.25 Tánczene. 12.55 Sajtószem­le. 14.00 Barangolás Zeneország­ban. 14.30 Iskolások műsora. 15.00 Napi krónika. SZERDA: 7.00 Hírek. 7.10 Reg­geli zene. 7.30 Szlovák nyelvtan- folyam. 7.40 Reggeli zene. 7.55 Hírek. 12.00 Hírek. 12.10 Szimfo­nikus zene. 12.55 Sajtószemle. CSÜTÖRTÖK: 7.00 Hírek. 7.10 Tudomány, technika. 7.20 Reg­geli zene. 7.50 Hírek, sport. 10.00 Pionír-híradó. 12.00 Hírek. 12.10 Űjdonságok a tudomány világá­ból. 12.20 Szórakoztató zene. 12.55 Sajtószemle. 14.00 Tánc­zene. 14.30 Pionír-híradó. 15.00 Napi krónika. PÉNTEK: 7.00 Hírek. 7.10 Mező- gazdasági adás. 7.40 Reggeli ze­ne. 7.55 Hírek. 12.00 Hírek. 12.10 Mezőgazdasági műsor. 12.40 Szó­rakoztató zene. 12.55 Sajtószemle. SZOMBAT: 8.00 Szombat reg­gel. 9.00 Jubilánsok műsora. 10.10 Hírek. 10.15 Szimfonikus hangverseny. 11.00 Mikrofonkö­zeiben. 11.20 Tánczene. 12.00 Hírek. 12.10 Népi muzsika. 12.55 Anyanyelvűnk. 13.00 Fiatalok a mikrofon előtt. 14.00 Tíz perc irodalom. 14.10 Szórakoztató ze­ne. 15.00 Napi krónika. VASÁRNAP: 7.00 Hírek. 7.10 Vonószene. 7.55 Hírek. 8.45 Is­mert dallamok. 9.00 Rádióegye­tem. 9.15 Operettzene. 10.00 Egy hazában. 10.20 Operarészletek. 11.00 Időszerű kérdések. 11.10 Vasárnapi randevú. 12.30 Magyar nóták és népi muzsika. 13.00 Rádiójáték. 14.00 Operaismerte­tés. KÖTELEZETTSÉG­VÁLLALÁS A csallóközcsütörtöki (Štvrtok na Ostrove) Zója úttörőcsapot tag­jai Csehszlovákia felszabadulása 35. évfordulójának tiszteletére értékes kötelezettségeket vállal­tak: összegyűjtenek ezer kilo­gramm papír-, textil- és vas­hulladékot: ötszáz óra munkával veszik ki részüket az iskola kör­nyékének és a községnek a szé­pítéséből; felkutatják azokat az elvtársakat, akik részt vettek a község felszabadításában és el­beszélgetnek velük; a faliújsá­gon megemlékeznek erről a je­lentős évfordulóról és május kilencedikére kulturális műsort tanulnak be s ezt előadják a helyi művelődési otthonban; to­vábbá megnyernek két SZISZ- tagot rajvezetőnek, és szolidari­tási műsort állítanak össze „Ve­led vagyunk, Chile'! Veled va­gyunk, Vietnam!" címmel. A csallóközcsütörtöki úttörök mindent megtesznek, hogy vál­lalásukat becsülettel teljesítsék. Kász Eszter MADÁCH­SZEMINÁRIUM A nagykürtösi (Veľký Krtíš) Járá­si Nemzeti Bizottság kulturális szakosztálya, a Járási Népműve­lési Intézet, a CSEMADOK járási bizottsága, valamint az alsó- sztregovai (Dolná Strehová) helyi szervek Madách Iftire születésé­nek 157. évfordulója alkalmából szemináriumot rendeztek — két nyelven — a járás kultúrmunká- sai számára. Szlovákul Mázor elvtárs, a he­lyi iskola igazgatója méltatta a nagy író munkásságát és éle­tét. Magyarul dr. Szabó Károly balassagyarmati egyetemi tanár tartott nagyon színvonalas és vonzó előadást, amelyből a hall­gatók sok újat és érdekeset tud­tak meg az íróról és családtag­jairól. Az előadások után a kastély parkjában a szeminárium részt­vevői megkoszorúzták Madách Imre emlékművét, majd megte­kintették magát a kastélyt, ahol az író megírta nagy művét, Az ember tragédiáját. Ma a kas­télyban honismereti múzeum van. Vámos Gézáné FÉNYKÉPKIÁLLÍTÁS Az érsekújvári (Nové Zámky) Művész Galériában a „Harcok a festészet tükrében" címen megrendezett kiállításon a fel- szabadulás után épült új, jelen­tős létesítményeket láthattuk. Ki kell emelni Peter Romaňák: Olajtartályok, Vladimír Veste- nický: Kohász és Božena Habe- rernová: Pionír-lány című na­gyon szép és hatásos festményeit (a képen). Dr. Hofer Lajos Saskó Jenő felvétele 20

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék