A Hét 1990/2 (35. évolyam, 27-52. szám)

1990-10-26 / 43. szám

KEDVES OLVASÓINK! Zenesztrádánkon ezúttal egy új könyv- és zeneműkiadó KFT, a MAGNEOTON egyik ügyintézőjéhez, Pál Évá­hoz száguldunk. Neve már ismert a Neoton Famíliából, s miután az együttes két részre oszlott, a Magneoton munkatársa, illetve leszerződtetett művésze lett. A Hét olvasó­inak ő mutatja be a vállalkozó kedvű társasá­got: — A Magneoton KFT fő profilja a könyv-, hanglemez- és kazettakiadás. Ezenkívül alapvető feladatnak tartjuk a fiatal tehetsé­gek felkutatását, mert véleményünk szerint a tehetségkutatás a mai magyar popzene leg­elhanyagoltabb területe. Ügyvezető igazga­tónk Rado Péter, aki sikeres vállalkozó, hosz- szú ideje kapcsolatban áll a zenével, hiszen diszkósként működött és gitározott. A művé­szeti igazgató Pásztor László, a Neoton ala­pítója és jelenlegi főnöke, számos sikerszer­zemény többek között a Japánban nágydíjat nyert „Holnap hajnalig" című dal komponis­tája (Jakab György, Hatvani Emese). Tagja még a Magneoton KFT-nek Jakab György, Bardóczi Gyula, a Neoton tagjai. Hatvani Emese szövegíró, meg Zoltán Erika mened­zsere, Joós István. • Kiket támogat már a Magneoton KFT? • A leszerzödtetett művészek közül a legis­mertebb talán Zoltán Erika, valamint a Napo­leon Boulevard, de az Old Boys, meg Pierrot is nálunk működik. Hogy ki is ez a Pierrot? Egy énekes-bohóc, s Pásztor László vélemé­nye szerint a magyar közönség az elmúlt öt Szikora Robi és a szőke Gida. a csiki-dam hevében igen t negszomjazo tt remüködöként tüntették fel. Ez Erdős doktor kitűnő módszere volt. évben nem hallott ilyen zenét. • A cégismertetőtökön két név szerepel, melyek között ugyan nem sok, csu­pán egy betű a különbség: Magneoton és Magneton. Magyarázzad el. miről is van szó!? • A MAGNETON egy kulturá­lis és szolgáltató kisszövetke­zet, melynek elnöke Boros László. A Magneton már ré­gebben létezik, a Magneoton viszont friss vállalkozás. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Magneton társaság hangkazetták készítésével, kisebb igényű stúdiómunkák­kal, kazettatöltéssel foglalkozik. Egy teljesen új rendszerű kazettatokot is kifejlesztettek, mely szabadalommal védett, igy megakadá­lyozható a benne kiadott műsoros anyag kalózkazettákként történő árusítása. A vilá­gon a Magneton adott ki először egy ötven­két részes hangkazetta-sorozatot olyan ne­ves sztárok szerzeményeivel, mint Elvis Pres­ley, Pat Beone, Bob Dylan, a The Dears, a The Bee Gees, a Shadows, a Beatles stb. rukkol elő a Magneoton, és mivel Pál Éva? • A napokban jelent meg a MAGNEOTON NYITÁNY című kiadvány, mely az itt mene­dzselt sztároktól két-két dalt tartalmaz. Ne­kem, „Vissza a fénybe" címmel szintén most jelent meg nagylemezem, melynek hangfel­vételeit Bécsben vettük fel. Bár csak négy napig lehettem a stúdióban, sikerült hat régi és három új dalt elkészíteni. Mégis elégedet­len vagyok, mert ez a pár nap nem volt ahhoz elegendő, hogy minden apró mozza­natra oda tudtam volna figyelni. Ennek elle­nére a felvételek naprakészek, remélem ezt a közönség is így érzi majd. KITEKINTŐ Szikora új lemeze Már megjelent Szikora Róbert és az új felál­lású R-GO nagylemeze, melynek hanganya­gát mi, itteni magyarok jobban ismerhetjük, mint délebbre. Az ok: a csapat sok-sok koncertből álló turnén vett részt, s csaknem mindenhol forró afrikai, azaz csiki-dam han­gulat lángolt fel. Örülünk, hogy az R-GO nálunk született meg még egyszer, s remél­jük Robiék is gondolnak majd ránk, ha újra fenn lesznek a csúcson. Mindenesetre Ko­máromban képes riportot készítettünk velük, s most előzetesként egy fotó: a forró hangu­latban jól esett egy kis frissítő jéghideg kúti víz. ízlik a Gidának is! • Egyre több ilyen jellegű magáncég alakul Magyarországon és Csehszlováki­ában is. A MAGNETON tehát, úgy is fogalmazhatnék, társult a MAGNE- OTONNAL. Reszkessenek a már sikere­sen működő magáncégek? • Nem, mi szükségesnek tartjuk az együtt­működést a kis- és nagy kiadókkal egyaránt, mert szakmai összetartozást sürgetünk, nem pedig konkurenciaharcot. Mi a felkarol mű­vészeinknek angol nyelvű felvételek készíté­sére is szeretnénk lehetőséget adni, mert akkor külföldön is felfigyelhetnének rájuk. • Most konkrétumokat várok. Mivel • A korongod címe: Vissza a fénybe. Tényleg ezzel szándékozol visszajutni a fénybe, a köztudatba ? • Ez a fény nem ugyanaz, mint annak ide­jén. Tíz év lehetőséget elvenni valakitől! 1979—80-ban, amikor a MIDEM gálán kinn voltam, jóval előbbre voltam akkori kortársa­imnál. Akkor a színpadi mozgás, a vad tánc­koreográfia ritkaság volt, mára ez már alap- követelmény. Ez már nem jön vissza! Tíz éven keresztül nem volt lehetőségem lemezt megjelentetni, bár a Neoton korongokon háttérénekesként szerepeltem. A „Le­het egy kiskutyával több?" című meseal­bum is közös lemez­nek készült, végül is csak egy szóló szá­mot kaptam, s kettőt meg kellett osztanom Csepregi Évával. A lemezborítón is csak Csepregi volt, klip is csak olyan szerze­ményből készült, melyből engem ki­hagytak, sőt még a nevemet is csak köz­Tina még egyszer és utoljára! Tina Turner meghökkentő bejelentést tett, hiszen most ötvenévesen még egy gyerme­ket szeretne. Ezek után elhisszük, hogy ez volt élete utolsó turnéja. Szerencsések, akik ott voltak Pesten! Kedves Olvasóink! Köszönjük, hogy Ze­nesztrádánkon ma is velünk utaztak! Legkö­zelebb is legyenek útitársaink! KOLLER SÁNDOR (Fotók: a szerző) Pál E\ ajövőb a Magneotc gondozásábi megjele, • albun táti visszarep, a fényt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék