Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi osztályok közlönye, 3. kötet, 1862

Számok - 1862 / 1. szám

50929 MAGYAR AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. A PHILOSOPHIAI, TÖRVÉNY ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI OSZTÁLYOK KÖZLÖNYE. III. KÖTET. 1862. I. SZÁM. TÖRÖK-MAGYAR VISZONYOK. RÁTH KÁROLY L. TAGTÓL. Felolvastatott, a Magyar tudományos Akadémia 1862-dik évi május hó 19-ke'n tartott ülésén. hol pogányok járták az falukat, ott már most halmok vágynák ; nem is hinné em­ber, hogy ott szép faluk, jószágok lettek volua. 1556. Bornemisza Pál erdélyi püspök. ') .... ezek az emberek magokat sem tud­ják oltalmazni, nem hogy minket .... sat. Lippay György esztergomi érsek levele gróf Eszterházy Miklós nádorhoz 1641-ben. Székfoglaló értekezésem a Györ megyei hódoltságról szólván, most ugyané tárgyról, de sokkal szélesebb értelem­') Gyalui kastélyában, 1556. mart. 15. Nozali Cseffei Jánoshoz, lásd gróf Kemény József és Nagyajtai Kovács István : Erdélyország Történetei Tára. I. 24—28 1. *) Bécsi kormányférfiak. 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék