Akadémiai Közlöny, 1952 (1. évfolyam, 1-5. szám)

1952-10-15 / 1. szám

I .évfolyam 1 .szám 1952,okt,15 A Magyar ф-udományos Akadémia hivatalos közlönye. TARTALOM : — Sor-, szám. Ügy szám. Közlemény jellege „ é Tárgy ; 1.---? ^— — S zemélyi ügyek. 85/1952 /IX.2 » é/ M.T .rendelet Л A munkaviszonyon kívül végzett tevékenységből'származó•jövede­* 1.032/1952.­lem adóztatása. 3./ Mt .határozat Az államvizsga és diplomaterv * CD • /IX.27/' 38/1952./IX. M.T .rendelet rendszeresítéséről. A munkások családi.pótlékára vo­27./ / na.tkozó jogszabályok; módosítási­ról és kiegészítés érői. 5. « Titk.4oS/l95£ Körrendelet A Magyar Tudományos Akadémia hi­/ i va t a los ke z löny e .- 7’ 1 1 1 Titk.65o/l95S /BI.APnd. Titk.4o5/l95< 'Körrendelet, Hirdetmény A ! IPA Qz z d~ sa g i Г ő c s о у о г t j áb an bekövetkezett szerkezeti és sze­mélyi változások:., Pályázati hiraetmeny,a Kozponoi Fizikai Kutató Intézet Atomfizi­kai Osztályának osztályvezetői 1 1 állására. » Személyi ügyek. A Magyar Tudományos Akadémia el-*' nöke,Kemény Kornél és Lkés László főelőadókat. -3 952 év október 1 tői- mérnökökké minositsttc at.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék