Akadémiai Közlöny, 1954 (3. évfolyam, 1-22. szám)

1954-01-15 / 1. szám

И 4 il 9 IlI.év folyam 1 szaft 1954 ja л r-ár T 5 AKADÉMIÁI KÖZLÖNY ; /^SJKÍ:,X­■ * ■ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALOS KÖZLÖNYE T A K Ï A ö 0 :. ; Sor­szám fjgyszám К özlemény jellege­"Г Tégy : 1. Személyi ügyek О c. 54/1953./XI. A munkabérből és egyéb járandóságból 28./M.T«. M.T.rendelet való levonások szabályozása. 3. 63/195З./ A bérlő változásokkal kapcsolatos lak­XII.5I./M.T. M.T. rendelet. béremelés megszüntetése. 4. 1G8.OO5/1954 Elnökségi Az 1954. évi ösztöndij és kutatási sz. ^határozat prémium rendszere 5* Hirdet menyek­Személyi ügyek A Magyar Tudományos Akadémia elnöke- 1У54 január hó 1.-től kezdődően - Boros Mihályt osztályvezetőnek,- 1953 december hó 2<i.-tői. kezdődően- Hábl Rezsőt főelőadónak,- 195З december hó 16.-tól kezdődően- Castiglione Lászlót főelőadónak, " 1954 január hó 1.-től kezdődően- Sebők Bélát főelőadónak a MTA Hivatalához kinevezte.- о ­A Magyar Tudományos Akadémia elnöke- 195-3 december hó 20-től -kezdődően - Szépe Györgyöt tud.s.munkatárs-, nak, a MTA Nyelvtudományi Intézetéhez ki­nevezte .- о ­A Magyar Tudományos Akadémia elnöke -I953 december hő l.-tol kezdődően- Balogh Gyulánét könyvtárosnak a MTA Könyvtárához kinevezte. Jogszabályok A Magyar Népköztársaság Minisztertaná­csának . . ' 54/195З ./xi. 28. /м. T. számú Téridé le te a munkabérből és egyéb járandóságból ! való levonások szabályozásáról. A Minisztertanács a Munka Törvénykönyv 73* §-ában kapott felhatalmazás alap j, a következőket rendeli. Levonások a munkabérből. _L • ^ A /l/ A dolgozót terhelő tartozásokat a munkabérből az alábbi sorrendben kell levonni? ШШШМ

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék