Akadémiai Közlöny, 1956 (5. évfolyam, 1-18. szám)

1956-01-20 / 1-2. szám

V. (1956.) ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM Akadémiai Közlöny il Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Ф Kiadja : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 195 6. JANUÁR 20. Személyi rész TARTALOM oldal 1 Akadémia főtitkárának 1/1956. MTA (A. K. T—2.)‘ A Magyar Tudományos Akadémia 1956. évre utasítása jóváhagyott beszámolórendszerének bevezetésé­roi........................................................ .................. 3 M iniszteri rendelet 4/1955. (ХН. ЗО)К.Р.М. A gépkocsik adatszolgáltatásával kapcsolatos intéz­kedésekről ........................................................... 1 4 MTA Közlemények 105.005/1956. Hiv. G. T. A közületi gépjárművekkel kapcsolatos adatszolgál­tatásról és az azzal összefüggő költségnyilván­tartási rendszer módosításáról ........................... 1 5 105.006/1956. Hiv. G. T. A motorkerékpár menetlevél nyomtatvány kicse­réléséről ................................... ............................ 1 6 108.021/1956. MTA Hiv. A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Fizi­kai Kutató Intézete pályázati hirdetménye ... 16 103.022/1956. MTA Hiv. A Budapesti Műszaki Egyetem rektorának pályá­zati hirdetménye ................................................ 1 6 Jogszabálymutató ........... Л • ' - ■ • \ 17 Személyi rész KITÜNTETÉSEK A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a műszaki tudományok terén kifejtett sokoldalú, értékes munkássága elismeréséül Hevesi Gyulának a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjá­nak, a Műszaki Tudományok Osztálya osztály­titkárának »Munka Vörös Zászló Érdemrendje« kitüntetést adományozta. * A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a munkás­mozgalom-történeti kutatása terén végzett ered­ményes, kiváló munkája elismeréséül Kőhalmi Bélának *a Fővárosi Könyvtár volt vezetőjének, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtártudományi Főbi­zottsága elnökének a »Munka Érdemrend« kitüntetést adományozta. * A Magyar Tudományos Akadémia elnöke ' Puskás Ferencet az Akadémiai Nyomda igazgatóját kiemelkedő munkája elismeréséül »Kiváló Dolgozó« jelvénnyel tüntette ki.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék