Akadémiai Közlöny, 1962 (11. évfolyam, 1-15. szám)

1962-10-18 / 14. szám

1962. október 18. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 97 mányegyetem elnevezése József Attila Tudomány- } egyetem elnevezésre változik. (3) Az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság­tudományi Karán, valamint az agrártudományi főiskolákon agrármérnöki, a Kertészeti és Szőlé­szeti Főiskolán kertészmérnöki képesítés szerez­hető. Hatálybalépés 20. §. (1) E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1962. évi szeptember hó 1. napjától kell alkal­mazni. (2) Az 1962. évi szeptember hó 1. napjával ha­tályát veszti a felsőoktatási intézményekre vo­natkozólag a felszabadulás előtt kiadott vala­mennyi jogszabály. Hatályukat vesztik továbbá a 2. számú mellékletben felsorolt jogszabályok. Dobi István s. k., Kiss Károly s. k., a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke. titkára. 7. számú melléklet a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. számú törvényerejű rendelethez 7. Építőipari és Közlekedési Műszaki • Egyetem, Budapest Építészmérnöki Kar 5 év Mérnöki Kar 5 év Közlekedési Üzemmérnöki Kar 5 év 8. Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc Bányamérnöki Kar 5 év Kohómérnöki Kar 5 év Gépészmérnöki Kar 5 év 9. Veszprémi Vegyipari Egyetem. Veszprém 5 év Főiskolák : 1. Egri Tanárképző Főiskola, Eger 4 év 2. Nyíregyházi Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza ^ 4 év 3. Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs 4 év 4. Szegedi Tanárképző Főiskola, Szeged 4 év 5. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest 4 év 6. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest 6 év 7. Képzőművészeti Főiskola, Budapest 6 év középiskolai rajztanárképzés 5 év 8. Iparművészeti Főiskola, Budapest 5 év 9. Színház és Filmművészeti Főiskola, Budapest 5 év színházi főtanszakon 4 év rendező főtanszakon 5 év A felsőoktatási intézmények közvetlen felügye­leti szerve, elnevezése, székhelye, tagozódása, a nappali tagozat képzési ideje:* Művelődésügyi Minisztérium Egyetemek : 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest Állam- és Jogtudományi Kar 5 év Bölcsészettudományi Kar 5 év Természettudományi Kar 5 év 2. József Attila Tudományegyetem, Szeged Állam- és Jogtudományi Kar 5 év Bölcsészettudományi Kar 5 év Természettudományi Kar 5 év 3. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen Bölcsészettudományi Kar 5 év Természettudományi Kar 5 év 4. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jog­tudományi Kar, Pécs 5 év 5. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Általános Közgazdasági Kar 5 év Ipari Kar 5 év Kereskedelmi Kar 5 év 6. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest Gépészmérnöki Kar 5 év Villamosmérnöki Kar 5 év Vegyészmérnöki Kar . 5 év * Jegyzet : A felsőfokú technikumokra vonatkozóan lásd a 12/1962. (V. 5.) Korm. rendeletet, a felsőfokú szak­iskolákra vonatkozóan pedig az 1013/1962. (V. 19.) Korm. számú határozatot. Felsőfokú intézetek : 1. Budapesti Tanítóképző Intézet, Budapest 3 év 2. Bajai Tanítóképző Intézet, Baja 3 év 3. Debreceni Tanítóképző Intézet, Debrecen 3 év 4. Esztergomi Tanítóképző Intézet, Esztergom 3 év 5. Győri Tanítóképző Intézet, Győr 3.év 6. Jászberényi Tanítóképző Intézet, Jászberény 3 év 7. Kaposvári Tanítóképző Intézet, Kaposvár 3 év 8. Nyíregyházi Tanítóképző Intézet, Nyíregyháza 3 év 9. Sárospataki Tanítóképző Intézet, Sárospatak 3 év 10. Szegedi Tanítóképző Intézet, Szeged 3 év 11. Szombathelyi Tanítóképző Intézet, Szombathely 3 év 12. Kecskeméti Óvónőképző Intézet, Kecskemét 2 év 13. Soproni Óvónőképző Intézet, Sopron 2 év 14. Szarvasi Óvónőképző Intézet, Szarvas 2 év Egészségügyi Min isztérium Egyetemek : 1. Budapesti Orvostudományi Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar 6 év Fogorvostudományi Kar 5 év Gyógyszerésztudományi Kar 4 és fél év 2. Debreceni Orvostudományi Egyetem, Debrecen 6 év i 3. Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pécs 6 év

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék