Akadémiai Közlöny, 1967 (16. évfolyam, 1-22. szám)

1967-01-14 / 1. szám

XVI. (1967.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM Akadémiai Közlöny A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja V BUDAPEST, 1 967. JANUÁR 14. Kiadja: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA TARTALOM Egyes munkaviszonyból eredő követelések érvényesíté­séről ....................................................■......................... 2 • , i A dolgozót terhelő kártérítés megállapításáról............ ^ E gyes felsőoktatási intézmények tanszéki szervezetének, illetőleg tanszék elnevezésének módosításáról ........ A filozófiai kutatómunka helyzetéről és feladatairól A tudományos kutatások irányítási rendszerének ak­tuális problémáival kapcsolatos akadémiai állásfog- f ~^ látásról............................................................................/ 3 A z első hazai phytotronnak az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézetében történő felépí­téséről .......................................................... 3 A Magyar Tudományos Akadémia 1968. évi tudomá­nyos tanácskozási tervéről ............................... 4 A z 1964-ben megjelent kiadványok (könyv és folyó- - irat) tartalmi, tudománypolitikai értékeléséről........ ( 6 A Pszichológiai Bizottság szervezeti hovatartozásáról ( 6y A neveléstudományi kutatások tartalmi és szervezeti problémáiról .. ;................................................... ( 6 A Radiokémiái Bizottság létesítéséről és a Bizottság elnökének megválasztásáról ......... 7 A külföldi folyóiratokban való publikálás szabályozá­sáról szóló 22/1964. sz. elnökségi határozat 4. pontjá­nak módosításáról................... 7 A KFKI Bizottság létesítéséről és a Bizottság elnöké­nek megválasztásáról ................................................. 7 A Történettudományi Bizottság elnöki tisztségében be­következett változásról ............................................... 8 A z V. Osztály osztályvezetőségében bekövetkezett vál­tozásról ................. 8 \ Magy&r Tudományos Akadémia főtitkárának fogadó­órájáról ......... 8 2 9/1966. (XII. 21.) Korm. rendelet ________ ,___/______л 6 /1966. (XII. 21.) Mii. M. 47/1966. (Mg. É. 48.) FM 45/1966. sz. határozat 46/1966. sz. határozat 47/1966. sz. határozat 48/1966. sz. határozat 50/1966. sz. határozat 51/1966. sz. határozat 52/1966. sz. határozat * 53/1966. sz. határozat 54/1966. sz. határozat 55/1966. sz. határozat 56/1966. sz. határozat 58/1966. sz. határozat Törvények, rendeletek, határozatok Miniszteri rendeletek és utasítások Az Akadémia Elnökségének határozatai Közlemény Az új év alkalmából kifejezett jókívánságokért köszönetét mond a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék