Akadémiai Közlöny, 1968 (17. évfolyam, 1-20. szám)

1968-01-22 / 1. szám

XVII. (1968.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM Akadémiai A Magyar Tudományos lkadé ilöny mia Hivatalos Lapja Kiadja: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 1968. JANUÁR 22. TARTALOM Törvények, rendeletek, határozatok 62/1967. (XII. 27.) Korm. rendelet A munkaügyi szabálysértésekről ................................... 1 M iniszteri rendeletek 7/1967. (XII. 27.) Eü M A védőöltözet és az egyéni védőeszközök juttatásának szabályairól .................................................................. 3 4/1967. (XII. 27.) I M A bíróság elé tartozó munkaügyi viták eljárási szabályai­ról ................................................................................. 1 0 36/1967. (XII. 28.) P M A házipénztári pénzkezelés egyes szabályainak módosí­tásáról ......................................................... ................. 1 1 Az Akadémia Elnökségének határozatai 76/1967. sz. határozat Az 1965-ben az Akadémiai Kiadó kiadásában megjelent kiadványok (könyv, lexikon, szak- és általános szótár) tartalmi, tudománypolitikai értékeléséről .. 11 Közlemények 78/1967. sz. határozat A „Nem-szilárdásványi Nyersanyagok Bizottsága” el­nevezésének megváltoztatásáról ............................... A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala központi szervei dolgozóinak pályázati eredményéről.............. A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának fogadó­órájáról .......................................................................... A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titká­rának fogadóórájáról ................................................... 12 12 12 12 Az új év alkalmából kifejezett jókívánságokért köszönetét mond a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége Jogszabályok A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor­mány 62/1967. (XII. 27.) számú rendelete. a munkaügyi szabálysértésekről Ebben a rendeletben meghatározott munka- viszonyra vonatkozó rendelkezések megszegése — amennyiben a cselekmény büntető jogszabály ren­delkezése alá nem esik — szabálysértés. L § Az a munkáltató, aki a) dolgozót jogszabály ellenére munkakönyv nélkül alkalmaz, b) az alkalmazási (foglalkoztatási) tilalomra vagy feltételekre vonatkozó szabályokat megszegi, c) a dolgozó alkalmazását nemre, korra, nem­zetiségre, fajra, származásra tekintettel jogellene­sen megtagadja, d) a munkakönyvét és a jogszabályban előírt igazolásokat a munkaviszony megszűnésekor nem, illetőleg késve, hiányos vagy valótlan tartalommal adja ki,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék