Akadémiai Közlöny, 1969 (18. évfolyam, 1-20. szám)

1969-01-28 / 1. szám

XVIII. (1969.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM Akadémiai Közlöny A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 1969. JANUÁR 28. TARTALOM Személyi rész ...................................................................... 1 ' .) -, * ­SZOT 11/1968. (XII. 21.) A dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjával kapcso­Szabályzat latos kérdések szabályozásáról szóló 5/1959. (V. 8.) Mü M. sz. rendelet módosításáról és kiegészítéséről 1 Közlemények 125.634/1968.1/13. B. KPM Közalkalmazottak utazási kedvezménye ..................... 11 A Pécsi Orvostudományi Egyetem pályázati hirdetmé­nyei ................................................................. 19 A Budapesti Orvostudományi Egyetem pályázati hirdet­ményei ................................... 19 A Debreceni Orvostudományi Egyetem pályázati hir­detménye ............................................................................ 21 A z Agrártudományi Egyetem pályázati hirdetménye 21 A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának fogadó­órája ................................................ 22 A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titkárá­nak fogadóórája ................................................................ 22 A z újév alkalmából kifejezett jókívánságokért köszönetét mond a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége Személyi rész SZOT Szabályzat A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 70. születés­napja alkalmából, kiemelkedő tudományos mun­kássága elismeréséül Alexits György akadémikus­nak, a Magyar Tudományos Akadémia Matemati­kai Kutató Intézete tudományos osztályvezető­jének a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata kitüntetést adományozta. A Szakszervezetek Országos Tanácsának 11/ 1968. (XII. 21.) SZOT számú szabályzata a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjával kap­csolatos kérdések szabályozásáról szóló 5/1959. (V. 8.) Mü. M. számú rendelet módosításáról és kiegé­szítéséről A 67/1958. (XII. 24.) számú kormányrendelet­ben (a továbbiakban: Rny.) foglalt és a 16/1964. (VII. 19.) számú kormányrendelet 8. §-a szerint

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék