Akadémiai Közlöny, 1970 (19. évfolyam, 1-20. szám)

1970-01-15 / 1. szám

XIX. (1970.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM Akadémiai Köilüiy Л Magyar Tudományos Akadémia Hivalalos Lapja Kiadja : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 1 9 70. JANUÁR 15. TARTALOM Törvények, 1042/1969. (XII. 16.) Az Állami Díj és Kossuth-díj Bizottság felmentéséről rendeletek, Korín, határozat illetve kinevezéséről szóló 1036/1969. (IX. 28.) határozatok Korín, számú határozat kiegészítéséről ................ 1 M iniszteri 9/1969. (XII. 20.) A részesedési alap felhasználásáról.................... 1 rende letek és MüM utasítások 10/1969. (XII. 20.) A kollektív szerződésekre vonatkozó egyes rendelke­MüM zésekről ............................................................................ 6 186/1969. (M. K. 24.) Az Új Magyar Központi Levéltárról ..................... 7 M M Az Akadémia 82/1969. sz. Az MTA Agrártudományok Osztályához és az Orvosi Elnökségének határozat Tudományok Osztályához tartozó akadémiai inté­határozatai zetek tevékenységét felülvizsgáló bizottságok sze­mélyi összetételéről ....................................................... 7 A z Orvostovábbképző Intézet pályázati hirdetménye 8 Közlemények д jviagyar Tudományos Akadémia főtitkárának fogadó­órája .................................................................................. 8 A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titkárának fogadóórája................................................... 8 A Z ÚJÉV ALKALMÁBÓL KIFEJEZETT JÓKÍVÁNSÁGOKÉRT KÖSZÖNETÉT MOND A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGE Jogszabályok A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor­mány 1042/1969. sz. (XII. 16.) sz. határozata Miniszteri rendítetek és nlasílások A munkaügyi miniszter 9/1969. (XII. 20.) MüM számú az Állami Dí] és Kossuth-díj Bizottság felmentéséről, illetve kinevezéséről szóló 1036/1969. (IX. 28.) Korm. számú határozat kiegészítéséről A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Dr. Tárczy-Hornoch Antal Állami- és Kossuth- díjas akadémikust, a Magyar Tudományos Akadé­mia Geofizikai Laboratórium igazgatóját az Állami Díj és Kossuth-díj Bizottság tagjává kinevezi. Dr. Ajtai Miklós s. k., a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese rendelete a részesedési alap felhasználásáról A részesedési alap vállalaton belüli felhaszná­lásának rendszeréről szóló 2028/1969. (XI. 25.) Korm. számú határozat 1. pontjában, valamint a kisipari, továbbá az általános fogyasztási és érté­kesítő szövetkezetekkel, továbbá ezek szövetségei­vel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1030/1969. (VI 11.17.) Korm. számú határozat V. 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Szakszervezetek Országos Tanácsával, a Szövetkezetek Országos Szövetségével és a Kisipari Szövetkezetek Orszá­gos Szövetségével egyetértésben a következőket rendelem: ^ MAGYAR

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék