Akadémiai Közlöny, 1971 (20. évfolyam, 1-20. szám)

1971-01-22 / 1. szám

XX. (1971) ÉVFOLYAM 1. SZÁM Akadémiai közlöny A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 1971. JANUÁR 22. TARTALOM Személyi rész .............................................................................................................................................................. .............. 2 A z Akadémia 62/1970. sz. A Könyv- és Folyóiratkiadási ad hoc Bizottság 1971-ben Elnökségének határozat előterjesztendő jelentésének tárgyköréről, programjá­határozatai ról és időpontjáról szóló tájékoztatóról....................... 2 64/1970. sz. Az Elnökség 1971. január 1-tól június 30-ig terjedő mun­határozat katervéről .................................................................... 2 6 6/1970. sz. A Magyar Tudományos Akadémia és a National Academy határozat of Sciences of the USA közötti tudományos együtt­működési megállapodás jóváhagyásáról ................... 3 6 7/1970. sz. A Szociológiai Szemle c. folyóirat megindításáról.......... 3 határozat 68/1970. sz. „A Kárpát-medence 8—10. századi benépesedésének határozat alapkérdései” c. konferencia és a Nemzetközi Szláv Régészeti Unió Végrehajtó Bizottsága ülésének együttes megrendezéséről .......................................... 3 6 9/1970. sz. A Nemzetközi Természettudományi Egyesületek Szö­határozat vétségé Végrehajtó Bizottsága egyik ülésének Magyar­országra történő meghívásáról.................................... 4 A z Akadémia 1/1971. MTA—F. A Szegedi Biológiai Központ létesítéséről...................... 4 f őtitkárának (A. K- 1.) utasítása Miniszteri 38/1970. (XII. 2.) A gépjárművek kötelező felelősségbiztosításáról szóló rendelet PM. 42/1970. (X. 27.) Korm. számú rendelet végre­hajtásáról ........................................:.......................... 5 K özlemények A Tudományos Minősítő Bizottság pályázati felhívása az 1971. évi belföldi és külföldi aspirantúrára. 10 A Nehézipari Műszaki Egyetem pályázati hirdetményei 12 A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázati hirdetményei ............................................................... 12 A Magyar Tudományos Akadémia elnökének fogadó­órája ............................................................................ 13 A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titkárá- nak fogadóórája......... 13 A Z ÚJÉV ALKALMÁBÓL KIFEJEZETT JÓKÍVÁNSÁGOKÉRT KÖSZÖNETÉT MOND A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGE .magyar ^ UDOMÁNYOS AKA2&MIA KÖNYVIÁBA

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék