Akadémiai Közlöny, 1974 (23. évfolyam, 1-19. szám)

1974-01-18 / 1. szám

XXIII. (1974.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM ' Akadémiai Közlöny A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI HIVATALA BUDAPEST, 1 974. JANUÁR 18. TARTALOM Személyi rész .......................................................................................................................................................................................... 2 Az Akadémia 65/1973. sz. A Központi Fizikai Kutató Intézet munkájáról, hely­elnökségének határozat zetéről és problémáiról szóló jelentéssel kapcsolatos határozatai állásfoglalásról .................................................................... 2 a z 1973. december „ . J 18-i ülésen 66/1973. sz. A „Tudomány es technika társadalmi hatásaival foglal­határozat kozó Elnökségi Bizottság” munkaköréről és szerveze­téről .................................................................................. 3 67/1973. sz. Az akadémiai tanszéki támogatások átcsoportosításáról 3 határozat 68/1973. sz. Az 1975—1976. évekre javasolt akadémiai rendez­határozat ’ vények engedélyezéséről................................................. 7 69/197 3. sz. „Az állategészségügyi kutatások fejlesztése” . c. elő­határozat terjesztés átdolgozott határozati javaslatáról 7 70/1973. sz. Az elnökség 1974. I. félévi munkatervéről.............. 9 ha tározat 71/1973. sz. Elnökségi Bizottság kiküldése „A makromolekuláris határozat kémiai kutatások-hazai és nemzetközi helyzete, vala­mint prognózisa” c. dokumentum megvitatására .... 10 Az elnökség egyéb állásfoglalásai az 1973. december 18-i ülésen ........................................................................ 10 Közlemények Az MTA Központi Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pályázati felhívása ................................... 11 Az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete pályázati felhívása .......................................................................... 11 A Szegedi Orvostudományi Egyetem pályázati fel­hívásai ................................................................................ 11 A Magyar Tudományos Akadémia elnökének fogadó­órája ................................................................................ 13 AZ ÚJÉV ALKALMÁBÓL KIFEJEZETT JÓKÍVÁNSÁGOKÉRT KÖSZÖNETÉT MOND A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGE MAGYAR tUBOMÁNYOS AKADÉMIA —V KűNYYTÁÍwA

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék