Akadémiai Közlöny, 1976 (25. évfolyam, 1-13. szám)

1976-02-10 / 1. szám

XXV. (1976.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM Akadémiai Közlöny A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI HIVATALA BUDAPEST, 1976. FEBRUÁR 10. TARTALOM Személyi rész Jogszabályok 2 Az Akadémia 59/1975. sz. Elnökségének hat. határozatai az 1975. december 23-i 60/1975. sz. ülésén hat. Az időszaki lapok engedélyezéséről és terjesztéséről .... 2 Természettudományi kutatóhelyek egyesítéséről .......... 3 Az igazgatási és adminisztratív-ügyviteli létszámfel­vételi zárlatról ................................................................... 4 Az MTA Geokémiai Kutató Laboratóriumának, az MTA Központi Kémiai Kutató Intézete Szervetlen Kémiai Osztályának, az MTA Kristályfizikai Tanszéki Kutató Csoportjának, az MTA Kristálynövekedési Tanszéki Kutató Csoportjának és az MTA Híradás- technikai Tanszéki Munkaközössége akusztikai rész­legének „MTA Természettudományi Kutatólabora­tóriumai” néven történő egyesítéséről ................... 7 A Balaton és vízgyűjtő medencéje komplex környezet- védelmi és kutatási programjáról .................................. 7 Az Elnökség 1976. I. félévi munkaterve ..................... 8 Az Elnökség egyéb állásfoglalásai .................................... 10 A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium, a Pénzügy­minisztérium és a Munkaügyi Minisztérium együttes közleménye a közületi személygépkocsik éves futás­teljesítményének korlátozásáról szóló 3/1975. (III. 27.) KPM-PM-Mü M sz. rendelet alkalmazásával kapcsolat­ban felmerült egyes kérdésekről .................................... 10 Az MTA Hivatala Természettudományi I. Főosztály közleménye...................... 11 P ályázati felhívások ............................................................. 11 A Magyar Tudományos Akadémia elnökének fogadó­órája .................................................................................... 21 A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titkárá­nak fogadóórájaj ............................................................... 21 AZ ŰJÉV ALKALMÁBÓL KIFEJEZETT JÓKÍVÁNSÁGOKÉRT KÖSZÖNETÉT MOND A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGE " MAGYAR TUDOMÁNYOD AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 34/1975.(XII. 10.) MT rendelet 1036/1975. (XII. 19.) MT határozat 19/1975. (XII. 28.) MüM-PM együttes rendelet 1/1976. (A. K. 1.) MTA-F. utasítás Közlemények

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék