Akadémiai Közlöny, 1978 (27. évfolyam, 1-16. szám)

1978-02-17 / 1. szám

1. SZÁM Tr Akadémiai Közlöny A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI HIVATALA BUDAPEST, 1 978. FEBRUÁR 17. TARTALOM Jogszabályok 18/1977. (X. 27.) PM sz. A költségvetési szervezetek házipénztári pénzkezelésé­rendelet ről ................................................................................... 1 1 9/1977. (XII. 8.) Mű Msz. -— A munkakönyvek kiállításáról, kezeléséről, nyilvántar­rendelet tásáról, a munkakönyvbe történő bejegyzésekről szóló 12/1967. (X. 20.) Mü M számú rendelet módosí­tásáról és kiegészítéséről ............................................... 11 16/1977. (XII. 1.) Mü M sz. A kutatóintézeti dolgozók alapbérének megállapításá­rendelet ról szóló 2/1974. (II. 17.) MüM sz. rendeletmódosítá­sáról ........................................... 17 1 /1978. (A. K-1) MTA-F. sz. A kutatóintézeti dolgozók alapbérének megállapításá­utasítás ról szóló 2/1974. (II. 17.) MüM sz. rendelet végrehaj­tására kiadott 5/1974. (A.K. 7.) MTA-F. sz. utasítás módosításáról ..........;.................................................. 23 A z Akadémia 47/1977. sz. határozat A Műszaki Tudományok Osztályának tevékenységéről.. 25 elnökségének határozatai 48/1977. sz. határozat A hazai gyógyszerkutatás aktuális problémáiról ........... 26 az 1977. december 20-i ülésén 49/1977. sz. határozat Az elnökség 1978. I. félévi munkatervéről..................... 26 (47-49. sz. határozatok) Az elnökség egyéb állásfoglalásai.................................... 28 K özlemények Pályázati felhívások............................................................ 28 A Magyar Tudományos Akadémia elnökének fogadó­órája ................... 29 A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának fogadó­órája ............................................................................ 29 A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titká­rának fogadóórája....................... 29 A Z ÚJÉV ALKALMÁBÓL KIFEJEZETT JÓKÍVÁNSÁGOKÉRT KÖSZÖNETÉT MOND A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGE Jogszabályok A pénzügyminiszter 18/1977. (X. 27.) PM számú rendeiete a költségvetési szervezetek házipénztári pénztárkezeléséről L § (1) A rendelet hatálya — a (2) bekezdésben fog­laltak kivételével — a költségvetési szervezetek házipénztárában levő pénzeszközök kezelésére és nyilvántartási kötelezettségére terjed ki. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a fegyve­res erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szer­vek és a külképviseletek házipénztárainak pénz­kezelésére. (3) A rendelet alkalmazásában költségvetési szer­vezetek : — a minisztérium és az önálló költségvetési fe­jezetet képező szerv (a továbbiakban: minisz­térium); — a minisztérium irányítása alatt működő költ­ségvetési szerv (ideértve a költségvetési folyószám­lás szervet is); — a tanács hivatali szervezete;

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék