Akadémiai Közlöny, 1979 (28. évfolyam, 1-16. szám)

1979-02-06 / 1. szám

XXVIII. (1979.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM Akadémiai Közlöny A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI HIVATALA BUDAPEST, 1979. FEBRUÁR 6. TARTALOM A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének és az OMFB Plénumának együttes határozata az 1978. november 1-i ülésről Közlemények 1/1979. hivatalvezetői A Magyar Tudományos Akadémia 1979. évi statisztikai közlemény beszámoló rendszeréről ......... ......................................... 7 A Magyar Tudományos Akadémia Műszerügyi Bizott­ságának Szervezeti és Működési Szabályzata ............. 12 Az MTA-SOTE Egyesített Kutatási Szervezet meg­alakulása ............................................................................. 13 A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és főtitká­rának, valamint a Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titkárának fogadóórája .......................... 13 A MAGYAR TUDOMÄNYYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGE AZ AKADÉMIA TAGJAINAK ÉS VALAMENNYI TUDOMÁNYOS DOLGOZÓNAK BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KfVÄN Jogszabályok A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 1/1979. (A. K. 1.) MTA-F. számú utasítása az Akadémia és a felügyelete alá tartozó költség- vetési intézmények beruházási tevékenységének sza­bályozásáról A beruházások rendjéről szóló, az 1029/1976. (IX. 16.) Mt. h. számú határozattal módosított, valamint a 2/1977. (II. 17.) MT számú rendelettel kiegészített 34/1974. (VIII. 6.) MT számú rendelet­ben (a továbbiakban: a rendelet) foglalt felhatal­mazás alapján az Országos Tervhivatal elnökével és a pénzügyminiszterrel, valamint az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek veze­tőivel egyetértésben a következő utasítást adom ki. Az utasítás hatálya 1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed a rendelet 3. § (2) c. pontja szerinti egyéb állami beruházási köré­ben az MTA Központi Hivatala és a felügyelete alá tartozó kutatóközpontok, kutatóintézetek, kutató- csoportok, kutatólaboratóriumok, szolgáltató szer­vek és egyéb költségvetési intézmények, valamint a más főhatóság felügyelete alá tartozó, de az MTA által támogatott tanszéki és egyéb kutató­helyek, (a továbbiakban: beruházók) beruházási tevékenységre, tekintet nélkül a beruházás forrá­sára. (2) Az utasítás hatálya nem terjed ki az MTA felügyelete alá tartozó vállalatok beruházási tevé­kenységére. A beruházások előkészítése 2. § (1) Építéssel összefüggő 5 mFt értékhatár feletti beruházások esetében Jogszabályok 1/1979. (A. K. 1.) MTA-F «Az Akadémia és a felügyelete alá tartozó költségvetési sz. utasítás intézmények beruházási tevékenységének szabályozá­sáról .................................................................................... 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék