Akadémiai Közlöny, 1980 (29. évfolyam, 1-12. szám)

1980-02-21 / 1. szám

XXIX. (1980.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM Akadémiai Közlöny A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI HIVATALA TARTALOM Jogszabályok 1/1980.(A.K. 1.) MTA-F sz. A Munka Törvénykönyve és a végrehajtásáról rendel­utasítás kező jogszabályoknak a Magyar Tudományos Akadé­mia Központi Hivatala felügyelete alá tartozó költ­ségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról.... 1 2/1980.(A.K. 1.) MTA-F sz. A Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala utasítás Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról... 3 Közlemények Pályázati felhívások .............................................................. 13 A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és főtitká­rának, valamint a Tudományos Minősítő Bizottság el­nökének és titkárának fogadóórája.............................. 14 J ogszabályok A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 1/1980. (A.K. 1.) MTA-F. számú utasítása a Munka Törvénykönyve és a végrehajtásáról rendel- i kező jogszabályoknak a Magyar Tudományos Aka­démia Központi Hivatala felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról A Minisztertanács 48/1979. (XII. 1.) MT számú rendelete 100. §-ának (2) bekezdésében foglalt fel­hatalmazás alapján — a munkaügyi miniszterrel és a Közalkalmazottak Szakszervezetével egyetértés­ben — a következő utasítást adom ki. Az utasítás hatálya 1. § Az utasítás hatálya kiterjed a) a Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala (a továbbiakban: Akadémia) felügyelete alá tartozó — kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, kutató- csoportokra, kutatólaboratóriumokra, — vidéki akadémiai központokra, — szolgáltató szervekre, — szociális és jóléti intézményekre, — Gépkocsi Szolgálatra, — tudományos társaságokra (a továbbiakban: in­tézmények), mint munkáltatókra és — az ezekkel munkaviszonyban álló dolgozókra, mint munkavállalókra, b) az Akadémia által támogatott kutatóhelyek akadémiai állományba tartozó dolgozóira. Munkaügyi szabályzat 2- § (az Mt. 10. §-ához és a 21/1979. (XII. 28.) MüM számú rendelet 3. §-ához) Az Akadémia által támogatott kutatóhelyek akadémiai állományban levő dolgozói tekintetében annak az intézménynek a munkaügyi szabályzatát kell alkalmazni, amelynél ezek a dolgozók munká­jukat végzik. A BUDAPEST, 1980. FEBRUÁR 21.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék