Akadémiai Közlöny, 1981 (30. évfolyam, 1-15. szám)

II AKADÉMIAI KÖZLÖNY M MTA Tudományszervezési Csoport átszervezéséről Kutatás- szervezési Intézetté 2 (1) MTA Központi Fizikai Kutató Intézetének kutatóközponttá történő átszervezéséről szóló utasítás módosításáról 33 (4) MTA—OVH Vízügyi Bizottság összetételéről 49 (5) Magyar Tudományos Akadémia Tűzvédelmi Szervezeti és Működési Szabályzatairól 93 (8) MTA felhívása az akadémiai intézmények vezetőihez „Alko­tó Ifjúság” pályázat kiírására az 1981—85. évekre 50 (5) Magyar Tudományos Akadémia 1982. évi statisztikai be­számolórendszeréről 153 (15) Magasabb vezető állású dolgozók törzsgárda tagságával összefüggő elismerésről 90 (7) Munkaviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 17/1979. (XII. 1) MüM sz. rendelet módosításáról 107 (9) MTA Ifjúsági Bizottsága titkárának felmentéséről, illetőleg kinevezéséről 128 (12) Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának irányelvei a kutatóintézetek nyitottabb, rugalmasabb működési for­máinak bevezetésére 129 (13) Magyar Tudományos Akadémia és a Közalkalmazottak Szak- Szervezete együttműködési megállapodása 139 (14) „MTA Természettudományi Kutatólaboratóriumai”-t létre­hozó 1/1976. (A. K. 1.) MTA —F. számú utasítás módosítá­sáról 148 (15) Magyar Tudományos Akadémia 1982. évi statisztikai be­számolórendszeréről 153 (15) MTA felhívása az akadémiai intézmények vezetőihez „Alko­tó Ifjúság” pályázat kiírására az 1981—85. évekre 50 (5) MTA Interkozmosz Tanács Titkárságának elhelyezéséről az MTA Központi Hivatal szervezetében 128 (12)- N Nukleáris kritikus és szubkritikus rendszerek, kutató és oktató atomreaktorok nukleáris biztonsági kérdéseiről 45 (5) Nagy társadalmi jelentőségű interdiszciplináris kérdések 1981—85. évi akadémiai elnökségi munkaprogramjáról, valamint az 1981 — 1985. között kidolgozandó tudomány­ági, illetve cél jellegű helyzetelemzések munkaprogramjá­ról 46 (5) O, Ö Oktatáskutató Intézet létesítéséről 56 (6) Országos Középtávú-Fejlesztési Terv (OKKFT) programjai végrehajtásának irányításához és ellenőrzéséhez 85 (7) OKKFT programjai végrehajtásának irányításával és ellen­őrzésével kapcsolatos hivatali feladatok ellátásáról 117 (11) Ösztöndíjas tudományos gyakornokok alkalmazásával kap­csolatos egyes kérdések 20 (2) ötnapos, 42 órás munkahét bevezetésére 152 (15) P Polgári védelmi oktatásról, kiképzésről, továbbképzésről 127 (12) T Testületi sajtó és propaganda ügyek gondozásáról 5 (1) Tudományos könyv- és folyóiratkiadás néhány kérdéséről 2 (1) Társadalomtudományi célú külföldi kiküldetésekről és tanulmányutakról szóló útijelentések nyilvántartásáról 34 (4) Tudománypolitikai Bizottság feladatköréről, hatásköréről és működéséről szóló 1016/1978. (VI. 10.) Mt. h. számú határozat módosításáról 9 (2) Távlati tudományos kutatások terén elért eredmények jutal­mazása 1980-ban 10 (2) Tudományos rendezvények tervezéséről és a lebonyolításá­ról 102 (8) Természettudományi Főosztály létrehozásáról 111 (10) Tájékoztató ösztöndíjas lehetőségekről 61 (6) V Vállalatok, szövetkezetek, központi és tanácsi költségvetési szervek pénzeszközeinek ifjúságpolitikai célokra történő képzéséről és felhasználásáról 131 (13)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék