Akadémiai Közlöny, 1982 (31. évfolyam, 1-10. szám)

Tárgy- és Számmnlaló az Akadémiai Közlöny 1982. évi XXXI. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ* A, Á Ajánlások gazdasági munkaközösségek szervezésére az MTA intézményeiben 133 (7) Alkalmi bizottság kiküldéséről 26 (2) Alkalmi bizottság kiküldéséről 75 (4) Alkalmi bizottság kiküldéséről 159 (9) Alkalmi bizottság kiküldéséről 160 (9) „Az alapkutatások általános helyzetének értékelése és tudománypolitikai szempontból kívánatos arányainak meghatározása hazánkban” c. témában kiküldött elnök­ségi alkalmi bizottság munkájáról 106 (6) Az „Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae” címének módosításáról 161 (9) Az akadémiai ankétok, kerekasztal-konferenciák, elnökségi klubrendezvények 1982—83. évi témáiról 164 (10) Az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás továbbfejlesztésé­ről 159 (9) Az 1982. évi akadémiai aranyérem odaítélése 103 (6) Az 1982. évi Akadémiai Díjak odaítélése 103 (6) Az Akadémia 1983. évi közgyűlése jellegének és szervezeti rendjének meghatározásáról 158 (9) Az 1983. évi könyvkiadási terv irányszámairól 26 (2) Az 1982. évi közgyűlés tudományos előadásának témaköré­ről és az előadó személyéről 8 (1) B Bányaegészségügyi ésbányászati ergonómia helyzetéről 75 (4) D Dubnái Egyesített Atomkutató Intézetnél munkát vállaló dolgozók egyes munkajogi kérdéseinek szabályozásáról szóló 107/1980. (Mü.K. 1981. 1.) MüM-PM számú együttes utasításban foglaltak alkalmazására és végrehajtására 8 (1) E Elnökség egyéb állásfoglalásai 9 (1) Elnökség egyéb állásfoglalásai 77 (4) Elnökség egyéb állásfoglalásai 165 (10) Elnökség 1982. I. félévi munkatervéről 25 (2) Elnökség 1982. II. félévi munkatervéről 157 (9) G, GY Gépekkel és műszerekkel való gazdálkodásról 51 (3) Gyarmati István és Grastyán Endre az MTA interdiszcipli­náris eljárással megválasztott új tagjai osztálybeosztásá­ról 108 (6) H Hazai édesvíz-tartalékok helyzetéről 105 (6) Hidrogeológia tudományág helyzetéről 107 (6) *A címet követő szám az oldalszámot, a zárójelben levő szám a közlöny számát jelzi. I, J Idegen nyelvtudás anyagi elismeréséről 127 (7) Igazságügyminiszter 6001/1982. (IK. 2.) IM számú elvi állásfoglalása a jogi iránymutatások, műszaki-technikai normák és mennyiségi rendelkezések megjelöléséről 50 (3) Irányelvek az üzemi balesetek statisztikai bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos egyes adatszolgáltatási és társadalombiztosítási kérdésekről 165 (10) Jelentkezési felhívás szakmérnöki szakokra 114 (6) Jelölő bizottság kiküldéséről 160 (9) K Koordináló tanácsok feladatainak és működésének újra­szabályozásáról 4 (1) Klinikai biokémia helyzetéről és fejlesztésének javaslatairól 27 (2) Költségvetési gazdálkodási rend szerint működő kutató­helyek gazdálkodási és érdekeltségi rendszeréről, valamint állami megbízásainak rendjéről kiadott 109/1981. (PK. 15.) PM sz. utasítás végrehajtása 81 (5) Költségvetési gazdálkodási rend szerint működő kutató­helyek gazdálkodási és érdekeltségi rendszeréről, valamint állami megbízásainak rendjéről 81 (5) Közalkalmazottak Szakszervezete Központi Vezetősége 1982. február 10-én tartott kibővített ülésén hozott határozata 77 (4) Közgazdasági továbbképzés 134 (7) Kőrösi-Csoma-dfj alapítólevelének módosításáról 50 (3) Kutatási és fejlesztési tevékenység országos nyilvántartásá­ról szóló 30/1982. MT (VII. 19.) számú rendelet végrehaj­tásáról 132 (7) Kutatóbázis felülvizsgálatával összefüggő változások az MTA intézményeinél 9 (1) „Kutatófilm Alap” létesítéséről és működési szabályairól 113 (6) Kutatóképzés és a tudományos minősítés továbbfejleszté­séről 101 (6) M Magyar és idegen nyelvű folyóiratok felülvizsgálatának ellátásáról 8 (1) Magyar és idegen nyelvű folyóiratok felülvizsgálatáról 155 (9) Magyar Tudományos Akadémiához tartozó tudományos célú egyesületek, társaságok felügyeletéről 129 (7) Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló Intézetének és Napfizikai Obszervatóriumának összevonásáról 3 (1) Magyar Tudományos Akadémia Intézetközi Békekutatási Központja létrehozásáról 49 (3) Magyar Tudományos Akadémia 1982. évi közgyűlésén hozott határozatok végleges szövegének megállapításá­ról 108 (6) Magyar Tudományos Akadémia Központi Adatbankja létre­hozásáról 23 (2) Magyar Tudományos Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzatának közzétételéről 137 (8) Másodállás, mellékfoglalkozás és egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásról szóló 6/1980. (A.K.4.) MTA-F. számú utasítás módosításáról és egységes szövegéről 73 (4)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék