Akadémiai Közlöny, 1985 (34. évfolyam, 1-15. szám)

Tárgy- h Szánimulaló az Akadémiai Közlöny 1985. évi XXXIV. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ* A Akadémiai dolgozók lakásépítésének támogatásáról 123 (8) Az akadémiai intézmények magasabb vezető állású dolgozói és helyettesei anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 13/1983. (A. K- 13.) MTA —F. sz. utasítás módosításáról 2(1) Az akadémiai intézmények magasabb vezető állású dolgozói és helyettesei anyagi érdekeltségi rendszer keretében történő jutalmazásának kifizetési időpontjáról, és más jutalmaktól való elhatárolásáról 68 (5) Az akadémikusok és a tudományos fokozattal rendelkező demográfiai vizsgálatáról 24 (2) 1985. évi Akadémiai Almanach megjelentetéséről 174 (12) 1985. évi Akadémiai Aranyérem odaítéléséről 138 (10) 1985. évi Akadémiai Ifjúsági Díjak odaítéléséről 124 (8) Akadémiai Újságírói Díj alapításáról 122 (8) Akadémiai tag osztályhoz tartozása megváltoztatására vonatkozó eljárásról 160 (11) Alkalmi bizottság kiküldéséről a geodéziai tudomány hely­zetelemzése megvitatására 123 (8) Az Akadémia 1985. évi közgyűlési határozat javaslatának szövegéről 137 (10) Alélnökök tevékenységi körének megállapításáról 159 (11) A Ailatorvostudományi kutatások helyzetéről és feladatairól 210 (15) B Bököny Sándor levelező tag osztályba sorolásáról 159 (11) E Egyes akadémiai bizottságok elnökeinek megbízatásáról 173 (12) Egyes kitüntetésekről szóló utasítások módosításáról 152 (11) Elnökségi alkalmi bizottságok kiküldéséről 217 (15) Elnökségi állandó bizottságok és az akadémiai területi bizottságok összetételének jóváhagyásáról 210 (15) Elnökség egyéb állásfoglalásai 24 (2) Elnökségi egyéb állásfoglalásai 39 (3) Elnökség egyéb állásfoglalásai 106 (7) Elnökség egyéb állásfoglalása 139 (10) Elnökség egyéb állásfoglalásai 175 (12) Elnökség egyéb állásfoglalásai 218 (15) Elnökség 1985. évi Almanachjának kiadásáról 105 (7) Elnökség 1984. 1. félévi munkatervéről 38 (3) Elnökség 1985. II. félévi munkatervéről 172 (12) 44/1971. sz. elnökségi határozat módosításáról 161 (11) Elnökséghez közvetlenül tartozó nem kormányzati nemzet­közi tudományos szervezetek tagságáról 172 (12) Elnökségi tagok kooptálásáról 172 (12) * A címet követő szám az oldalszámot, zárójelben levő szám a közlöny számát jelzi. F Felhívás betöltendő állásokra 39 (3) Földrajztudomány helyzetéről 24 (2) Q Gazdasági szervezetek tulajdonforma és gazdálkodási (vál­lalatvezetési) forma szerinti osztályozásáról 98 (6) Gazdálkodó szervezetek egységes statisztikai számjelének változásáról 100 (6) Geodéziai tudomány helyzetéről 160 (11) Gy Gyakorlatban alkalmazható műszaki megoldású szellemi alkotásokkal kapcsolatos akadémiai eljárás szabályozá­sáról 3(1) I Intézeti Tanácsok kísérleti létrehozásáról 208 (15) J Jelentkezési felhívás a Budapesti Műszaki Egyetem szak­mérnöki szakokra 148 (10) lelentősebb beruházások adatszolgáltatásának teljesítéséről 92 (6) K 1986. évi könyvkiadási keretek megállapításáról 105 (7) Közép távú kutatási beszámolók és tervek készítéséről 201/1981. (M. K- 4.) MM —MTA számú együttes utasítás módosí­tásáról 153 (11) Kutatóhelyi tudományos vezetőkre vonatkozó követelmény­rendszer közzétételéről 2(1) Külföldi kiküldetések tervezésének, előkészítésének, meg­szervezésének és a tapasztalatok hasznosításának rend­jéről 42 (4) M Magyar és idegen nyelvű folyóiratok felülvizsgálata tárgyá­ban hozott 27/1982. sz. elnökségi határozat végrehajtá­sáról 104 (7) Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és főtitkár- helyetteseinek kinevezéséről 128 Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről 128 (9) Magyar Tudományos Akadémia főtitkára és főtitkárhelyet­tesei, valamint hivatalvezetője felügyeleti jogkörének megoszlásáról 130 (9) Magyar Tudomány című folyóirat szerkesztőbizottságának összetételéről 160 (11) Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Ellátási Szolgálata átszervezéséről szóló 8/1984. (A. K. 9.) MTA —F. sz. utasítás módosításáról 203 (14)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék