Akadémiai Közlöny, 1985 (34. évfolyam, 1-15. szám)

1985-07-03 / 10. szám

AKADÉMIAI KÖZLÖNY 141 1985. július 3. GAÁL TIBOR: (Állatorvostudományi Egyetem) „A bőtejelő tehenek zsírmobilizációs betegségek­nek (zsírmájszindromájának) oktana, kórfejlődése és megelőzésének lehetőségei” c. értekezése alap­ján az állatorvostudomány kandidátusa, HAJAS PÁL: (BOSCOOP Agráripari Közös Vállalat) „Végtermékelőállító hústermelő hímvonalak ki­alakításának lehetőségei és módszerei a szarvas­marha-tenyésztésben” c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, WITTMANN MIHÁLY: (Állattenyésztési Kutató Intézet, Herceghalom) „A sertéshízlalás módszereinek tökéletesítése eto­lógiái kutatási eredmények felhasználásával” c. értekezés alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, KOVÁCS ANDRÁS: (Állatorvostudományi Egyetem) „Szarvasmarhák kromoszóma vizsgálata” c. ér­tekezése alapján az állatorvostudomány kandi­dátusa, MÉSZÁROS GYULA: (Állatteny. Közös Váll. Számítástechnikai Állo­mása) „Hústermelőképesség vizsgálata és javításának lehetőségei szelekcióval egyirányú húshasznosí­tású hegyitarka állományokban” c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, SZABÓ FERENC: (Agrártudományi Egyetem, Keszthely) „A különböző lápterületű gyepeken tartott eltérő génarányú hereford szarvasmarha populációk összehasonlító vizsgálata” c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, SZIDNAINÉ CSETE ÁGNES: (Főv. Állat- és Növénykert) „A sportcélú lótenyésztés kialakulásának idősza­kában a gyermeklovaglás helye és kihatása” c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa. Gépészeti, kohászati szakbizottság SÓS JÓZSEFNÉ: (Konzerv és Paprikaipari Kutató Intézet) „Pektinkészítmények konzervipari almahulla- dékből történő előállítási technológiájának kor­szerűsítése” c. Szovjetunióban megvédett érte­kezése alapján a műszaki tudomány kandidátusa. Energetikai szakbizottság BOSCHÁN ÉVA: (Magyar Szénhidrogénipari Kut-Fejl. Int.) „Részleges és teljes előkeverésű gázégők káros­anyag kibocsátása” c. értekezése alapján a mű­szaki tudomány kandidátusa, NAGY LÁSZLÓ: (Villamosipari Kutató Intézet) „Állásos követőszabályozással ellátott szinuszos kimeneti feszültségű, áramellátási inverterek” c. értekezése alapján, a műszaki tudomány kan­didátusa. Elektronikai és számítástechnikai szakbizottság LE HOANG MAI: (Vietnami Szocialista Köztársaság) „Az extrém nagy adalékkoncentráció egyes prob­lémái különös tekintettel a bórdiffúzióra szilíci­umban” c. értekezése alapján a műszaki tudo­mány kandidátusa, LE VO TIEN HUNG: (Vietnami Szocialista Köztársaság) „Numerikus módszerek alkalmazása telemecha­nikai rendszerek ellenőrzött folyamatainak min­tavételezett adatai feldolgozására” c. értekezése alapján a műszaki tudomány kandidátusa, MÁTÉ EÖRS: (JATE) „Számítógépes izotópdiagnosztikai képkiértékelő rendszer és automatikus vezérlése” c. értekezése alapján a műszaki tudomány kandidátusa, PHAM DAC BI: (Vietnami Szocialista Köztársaság) „FSK— OPSK kettős modulációs rendszer vizs­gálata” c. értekezése alapján a műszaki tudo­mány kandidátusa, VAJDA ISTVÁN: (BME) „Kódosztásos többszörös hozzáférésű hírközlési csatornák kódválasztása” c. értekezése alapján a műszaki tudomány kandidátusa. Építési, építészeti és közlekedéstudomány szakbizottság FI ISTVÁN: (BME) „Aszfaltanyagok magas hőmérsékleten létrejövő alakváltozásainak új vizsgálati módszere” c. ér­tekezése alapján a műszaki tudomány kandi­dátusa, TÁRNÁI JÚLIA: (BME) „Magasraktárak anyagmozgatási folyamatainak tervezése” c. értekezése alapján a közlekedés- tudomány kandidátusa, TOMA MURAD: (Iraki Köztársaság) „A duzzasztott agyagkavics felhasználása előre­gyártott beton és vasbeton szerkezetek készíté­séhez” c. értekezése alapján a műszaki tudomány kandidátusa, VÁMOSSY FERENC: (BME) „Az építészeti kritika és értékelés elméleti prob­lémái” c. értekezése alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék