Akadémiai Közlöny, 1986 (35. évfolyam, 1-12. szám)

) Tárgy- és Siámmulaló az Akadémiai Közlöny 1986. évi XXXV. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ* A Az 1986. évi Akadémiai Aranyérem odaítélését előkészítő alkalmi bizottság összetételéről 85 (4) 1986. évi Akadémiai Aranyérem odaítéléséről 121 (5) Az 1986. évi Akadémiai Díjak odaítélését előkészítő alkalmi bizottság összetételéről 85 (4) 1986. évi Akadémiai Díjak odaítéléséről 121 (5) 1986. évi Akadémiai Ifjúsági Díjak odaítéléséről 132 (5) Alkalmi Bizottság kiküldéséről 86 (4) Alkalmi Bizottság kiküldéséről 175 (8) Alkalmi Bizottság létrehozásáról 174 (8) Alkalmi Bizottság létesítésére javaslat 210 (11) Az Akadémia és a felsőoktatás kapcsolatrendszerével fog­lalkozó alkalmi bizottság jelentéséről 208 (11) Akadémiai könyvtervek összeállításának és a könyvkiadás mechanizmusának új modelljéről — a könyvkiadási dotációnak a tudományos osztályok közötti szét­osztásáról 153 (7) Akadémia 1986. évi közgyűlésének jellegéről és szervezeti rendjéről 5 (1) Akadémia 1986. évi közgyűlésén elhangzó tudományos előadás témájáról 6 (1) Akadémia szerepéről a tudományos tájékoztatásban és ismeretterjesztésben 155 (7) Akadémia testületi szerepének növeléséről a tudományos minősítésben 3 (1) Akadémia tudományos-szellemi hatásának erősítéséről 3 (1) Akadémiai tudományos könyvkiadás helyzetéről 84 (4) 1986. évi Akadémiai Újságírói Díj odaítéléséről 123 (5) Á Állami költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló 19/1980 (X. 27.) PM számú rendelet módosításáról 215 (12) Allatorvostudományi kutatások helyzetéről 4 (1) D Doktori fokozatok odaítéléséről 143 (6) Doktori és kandidátusi fokozatok odaítéléséről 192 (9) E Elnökség egyéb állásfoglalásai 6 (1) Elnökség egyéb állásfoglalásai 68 (3) Elnökség egyéb állásfoglalásai 87 (4) Elnökség egyéb állásfoglalásai 125 (5) Elnökség egyéb állásfoglalásai 106 (7) Elnökség egyéb állásfoglalásai 160 (7) Elnökség egyéb állásfoglalásai 175 (8) Elnökség egyéb állásfoglalásai 210 (11) Elnökség 1985. évi Almanachjának kiadásáról 105 (7) Elnökség 1986. I. félévi munkatervéről 66 (3) Elnökség 1986. II. félévi munkatervéről 173 (8) * A címet követő szám az oldalszámot, zárójelben levő szám a közlöny számát jelzi. Együttműködési megállapodás a Magyar Tudományos Akadémia és a Közalkalmazottak Szakszervezete között 125 (5) Egyes sajtótermékek engedélyezéséről és az impresszum feltüntetéséről 199 (10) Elnökség területi bizottságait érintő személyi kérdésekről 124 (5) É 1981—85. évekre kötött kollektív szerződések (munkaügyi szabályzatok) végrehajtásáról szóló beszámolók elké­szítéséhez, valamint az 1986—90. évekre kötendő új kollektív szerződések és munkaügyi szabályzatok megállapításához 48 (2) F Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere II. és III. számú kötetének 1. sz. kiegészítéséről 88 (4) O Geofizikai tudomány helyzetéről 156 (7) GY Gyakorlatban alkalmazható műszaki megoldású szellemi alkotásokkal kapcsolatos akadémiai eljárás szabályo­zásáról szóló 13/1984. (A.K. 1985. 1.) MTA-F. számú utasítás módosításáról 120 (5) I Ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő dolgozók költség- térítéséről 164 (8) J Javaslat az Ipari Minisztériummal közös alkalmi bizottság kiküldésére 209 (11) Javaslat a tudományági, interdiszciplináris és cél jellegű helyzetelemzések kidolgozásának Programjára 123 (5) Javaslat a társadalmilag nagy jelentőségű interdiszciplináris témák kidolgozásának programjára 123 (5) K Kandidátusi fokozatok odaítéléséről 16 (1) Kandidátusi fokozatok odaítéléséről 56 (2) Kandidátusi díjak odaítéléséről 128 (5) Kandidátusi fokozatok odaítéléséről 145 (6) Kandidátusi fokozatok odaítéléséről 106 (7) Kandidátusi fokozatok odaítéléséről 224 (12) 1986. évi könyvkiadási keretek megállapításáról 105 (7)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék